tisdag 16 mars 2010

Vem är en riktig riking?

RUT-avdraget debatteras rätt vilt. Det hettade till i söndags när SVT-programmet Agenda ville visa hur de ser på fördelningen av användandet av hushållsavdraget.

Hanne Kjöller skriver just om Agendas räkneexempel under rubriken Söndagen då sjuksköterskor blev höginkomsttagare 

Siffran sex promille lanseras för att möta den första siffran: en fjärdedel av hushållen som har låga inkomster och som använder avdraget för hushålstjänterr enligt SCB:s databas. Men hanne Kjöller gör det journalistiskt riktiga och ringer SCB:

Där får jag veta att ”Agenda” gjort en egen beställning. Enligt önskemål från kunden ska Sverige delas in i en fjärdedel ”låginkomsthushåll”, en fjärdedel med höga inkomster och två fjärdedelar som medelinkomsttagare. Och låt mig säga att detta är en matematisk formel som borde få sjuksköterskor och lärare att jubla. Ty äntligen, äntligen, har flera av dem med ett simpelt knapptryck förvandlats till höginkomsttagare.

Riktiga rikingar är nämligen enligt ”Agenda” ensamståendehushåll med en årslön på 300.000 kronor. Det motsvarar en månadslön på 25.000. Brutto. Låginkomsttagarna är, enligt ”Agendas” sätt att räkna, knappast några inkomsttagare alls. I alla fall finns där inga heltidsarbetande.
Och det finns en knorr till:
Gränsen har satts vid 124.000 per år, vilket motsvarar en månadslön på 10.000. Det är alltså i hushåll med dessa ekonomiska ramar som nyttjadegraden för avdrag uppgår till sex promille. Det mest förvånande är att det inte blir noll.

Inga kommentarer: