måndag 8 mars 2010

Aktiva och intresserade

Ledaren i VLT var också på debatten. De skriver att den tid är dock tydligt förbi då moderaterna framstod som passiva och ointresserade av miljöfrågor.

Och igen: RUT och andra lättnader som gör att människor konsumerar tjänster istället för grejer är bra för miljön. Det är omställningen till tjänstesamhället som vi hört så mycket om. Den händer nu.

Inga kommentarer: