tisdag 30 mars 2010

Skattechock är inte bra miljöpolitik

Idag skriver jag på politikerbloggen om att skattechock inte är en bra miljöpolitik.

Svenska folket har rätt att ställa krav på sina miljöpolitiker. Vi tar ansvar för en hållbar miljö- och klimatpolitik. De reformer vi påbörjat vill vi fortsätta men vi är livrädda för att förändringstakten kommer avstanna helt och bara ersättas av en skattechock och utvecklingsstopp. Vi vill fortsätta med det gröna skiftet i ekonomin. Det är en verklig grön skatteväxling.Men vi drivs också av insikten att politiken inte kan leverera allt själv. Fler och fler företag ser att det går att tjäna pengar på resurseffektivitet och gröna innovationer. De ekonomiska fördelarna är tydliga, men också insikten om allvaret i miljö- och klimatfrågorna påverkar och utvecklar affärerna. Moderaterna fortsätter uppmuntra företag att satsa grönt genom breda och långsiktiga styrmedel, ordning och reda och trygga och förutsägbara lagar och skatter.


Här hittar du hela artikeln!

Inga kommentarer: