måndag 15 mars 2010

Moderatmatriarkatet

MUF Stockholm har starka traditioner av kvinnor som ordförande. Tror att det kan vara första gången som det valts ett helt kvinnligt presidium.

Tina Ghasemi, Jessica Rosencrantz och Adelie Örnhall skriver idag på politikerbloggen att de är levande exmepel på att de klarar sig utan kvotering. De kandiderar också till staden, riksdagen och landstinget och står bra till på listorna.

Och jag påminner om att riksdagslistan för Stockholm stad toppas av fem kvinnor och att vi fick kvotera in partiordföranden i toppen för att det skulle bli lite balans.

Inga kommentarer: