fredag 30 april 2010

Vad händer om ingen jobbar?

Siffrorna i senaste opinionsundersökningarna ser inget vidare ut. Så här kan det inte vara. Fast det skiljer inte mycket mellan blocken. S levererar som vanligt inte vad de lovar ens för sina egna unga. M går framåt men vi vill ha med våra kompisar.

Alla behöver jobba för valseger. Alla behöver hjälpa till. Hela Alliansen. Det krävs en historisk spurt.

Så, Folkpartiet, varför står er partiledarprydda kampanjbil fortfarande still på Landstingshusets parkering, som den gjort i snart TVÅ veckor?

onsdag 28 april 2010

Vårt ansikte utåt

Har du inget att göra? Kolla in Stockholms miljöhuvudstadsfejjansida!

Fighting fire with fire

Klistrar kött med kött.

Statlig information eller politisk propaganda?

Vi boostar tobleronefaktorn i blogosfären med en länk till den här bilden som Hannes tagit. Det är Maria Rankka som tackar Mats Odell för lunchseminariet på Timbro med... choklad.
- En klassisk PR-kupp, säger Hannes.

Har du råd att rösta vänster?

Är det en plan från S,V och Mp att lägga fram skattehöjningarna lite i taget?

Precis som Alliansen brukar göra - fast vi gör det med skattesänkningar!

Idag presenteras en skattehöjning på 11 miljarder. Ingen balans förutom reseavdrag för jobbresor. Tvärtom, glöm inte chockhöjningen av skatt på arbete. Och det krävs mer.

Det kostar att rösta vänsterut.

Upplysta köttkonsumenter

Låter lite hård i ett uttalande i DN via TT idag. Men vi är inte för ett förbud och har inte diskuterat någon generell annan linje eftersom vi drivit att sammansatta köttprodukter ska vara märkta och inte finnas i restauranger och storkök. Rätt så odramatiskt.

Motståndarna är inte lika nyanserade som konsumentrörelsen.

Köttklister. Vilket ord. Har skrivit om det förr. Låter läskigt men om köttbitar ändå ska sammanfogas (det har ju hänt förr i korv, sylta, all skinka som inte är helmuskelskinka, köttbullar och annat) kan det väl inte vara helt chockerande att produkten som får det att hålla ihop också kommer från djur.


Eller som jordbruksminister Eskil sa i en interpellationsdebatt i början av mars:

Först vill jag påminna om innehållet i det beslut som nyligen togs i EU om att godkänna användandet av så kallat köttklister, en tillsats vars kommersiella namn är Fibrimex. Sverige var mycket aktivt i diskussionerna som hölls i kommissionens arbetsgrupper och lyckades tillsammans med några andra medlemsstater genom en god argumentation åstadkomma ett beslut som ger konsumenterna full information om produkten för att de därefter ska kunna göra egna val. I beslutet fastslås att Fibrimex endast får användas i förpackade köttprodukter till försäljning till slutkonsumenter. Förutom att det av ingrediensförteckningen ska framgå att tillsatsen använts ska köttprodukten också för tydlighetens skull bära informationen ”sammansatta köttdelar” före produktnamnet. Vidare ska i ingrediensförteckningen av religiösa skäl anges att ursprunget av tillsatsen är nöt eller gris.


Jag är nöjd med detta förhandlingsresultat. Kommissionen hade ursprungligen tänkt sig att produkten också skulle få säljas i restauranger och storkök, ett användningsområde som skulle göra det svårt att tillförsäkra att konsumenterna skulle få tillräcklig information om det kött som serveras.

Jag har också noterat att märkningskravet vad gäller Fibrimex fått följdeffekter. Näringen har nyligen tillkännagivit sin avsikt att se över sin märkning av smörgåsskinka och tydliggöra för konsumenten i vilka fall skinkan inte kommer från en hel muskel utan består av små köttbitar av skinka som bundits ihop av en så kallad tumlingsprocess, en process där man inte använder sig av tillsatser. Jag anser att det är positivt att näringen på detta sätt känt av marknadens önskemål om att få bättre kunskap om produkter och om hur de framställs.

När det gäller frågan om möjligheten att spåra köttets ursprung delar jag upp mitt svar i två delar.

Sedvanliga märkningsregler gäller för de här produkterna. Detta innebär i korthet att samtliga ingredienser ska anges i fallande skala, det vill säga den ingrediens som det finns mest av ska anges först, samt att djurslaget ska anges på köttråvaran. Handlar det om flera köttslag, som till exempel blandfärs, ska det framgå av märkningen.

Ursprungsmärkning i betydelsen angivande av varifrån köttet kommer är en fråga som är mycket aktuell, och den diskuteras för närvarande inom EU. Frågan är komplex, och Sverige har i dessa diskussioner stött kraven på att ursprungsmärkningen ska bli fortsatt frivillig på de områden där den är frivillig i dag. Vidare har vi betonat vikten av att reglerna för märkningen utformas på så sätt att konsumenterna inte riskerar att vilseledas. Detta är ytterst ett ansvar som ligger på producenterna. När det gäller nötkött finns det en obligatorisk ursprungsmärkning. Enligt den bedömning som Livsmedelsverket gjort kommer en produkt som består av ”sammansatta köttdelar” inte att omfattas av den obligatoriska ursprungsmärkningen, eftersom det handlar om en köttberedning, vilket också gäller för andra produkter såsom till exempel korv. Producenten har som sagt möjlighet att välja att frivilligt märka produkten.

Slutligen: På frågan om jag avser att lyfta fram denna fråga som en beslutspunkt i ministerrådet är svaret nej. Jag är som sagt nöjd med förhandlingsresultatet. EU:s medlemsstater har tillsammans med kommissionen på ett konstruktivt sätt skapat framåtsyftande regler som ger konsumenterna nödvändig information för att kunna göra sina val.

Odell levererar citat - igen

- Nu vill ni höja skatten för allt som rör sig, säger Mats Odell, i tv4 morgon.

Begåvad beskrivning av förslaget om obalanserade bensinskattehöjningar och införande av en extra kilometerskatt. Bland annat.

Medan hans oväntade motståndare i morgonsoffan är Thomas Bodström. Han försöker förklara att hat mot socialdemokratiska partiledare alltid funnits och att toblerone är MUF:s fel och möjligtvis högerinriktade pr-byråer.

- Politik handlar om färglatt språk, säger Mats Odell och citerar Mona Sahlin som sagt att Kd är som räven i hönshuset som glufsar i sig allt de kan och Bodström själv som kallat Alliansen för tågåkande muppar. Vilket retar upp Bodström lite till.

tisdag 27 april 2010

Sweet and tender hooligan

Begreppet tobleronepolitik fastnar. Precis som slutklämmen om att ta det på kortet och skicka fakturan till svenska folket. Funderar på genomslaget.

Körde Mats Odell vs Toblerone via en trendgraf på knuff.se. Ordet "toblerone" har fått fötter och sprider sig snabbare än Mats Odell i blogosfären.


Men ett tillägg i sökningen av "Sahlin" visar att det skrivs bra mycket mer om henne än om både tobleronen och Mats Odell.


Hon matchas mer av Fredrik faktiskt.


Sammanfattningsvis: Det är bra att se siffror och grafer ifall någon tror att politik mest handlar om choklad.

Och nu, kulturpolitik!

Coco Sumner och Fyfe Dangerfield gör samtidens bästa cover av Neil Youngs Only love can break your heart. På ett Spotify/iTunes/skivaffär - vad du än föredrar - nära dig.

Röd/grön EU-splittring

Det är ingen nyhet, men S, V och mp är gravt oeniga i EU-frågor. Bara för att Mp har bytt fot och numera vill stanna kvar i EU har ju inte Vänsterpartiet rört sig en tum. Och Socialdemokraterna kör på i gamla hjulspår.

Inte nog med att det syns varje EU-nämndsfredag. Diskussionen är igång på Europaportalen också.
Den stora frågan är hur vänsteralliansen ska kunna föra en gemensam EU-politik i regeringsställning. Det vore önskvärt om de berättade vilka EU-frågor de ska driva tillsammans och på vilket sätt de ska driva dem framåt. Det har vi ännu inte fått några besked om.


(...)

Inom miljöpolitiken så står Socialdemokraterna i de flesta frågor på samma sida som alliansregeringen rörande inriktning, ambitioner och mål, medan vänsterpartiet och miljöpartiet ofta avviker från alliansens och Socialdemokraternas uppfattning.

Här hittar du hela artikeln.

Heal the world

Pratade nyss med Miljöaktuellt om torsdagkvällen i Almedalen. Det doftar redan succé.

Politisk retorik 1.0

Gustav skriver roligt när han beskriver hur S, V och Mp kommunicerar.

"17 miljarder förfärlig välfärdsslakt MINUS 6 miljarder fantastisk välfärdssatsning LIKA MED 11 miljarder förfärlig välfärdsslakt".

Du hittar hela inlägget här.

måndag 26 april 2010

Hjälp från C

Inser att Centerpartiet stressar Miljöpartiet.

Den senaste vinkeln från Mp, som för övrigt tackat nej till att debattera med just C, är att Centern egentligen vill ha just det som Mp föreslår. Näe. Det håller inte. Ambivalent från Mp.

Karriärvägar för unga

Förmiddagen ägnades åt ett seminarium som Cristina Husmark Pehrsson ordnade om karriärvägar för unga med funktionsnedsättning. Jag moderar, eller snarare ser till att allt håller tiden. Anledningen till seminariet är att socialförsäkringsminister Cristina besökt alla de verksamheterna och vill sprida kunskap om dem. Förstår det, för det är bra grejer.

Vi inleder med Open Eyes från Stockholm stad.
- Det känns som om det är vår tid som kommer nu, säger projektledare Lars Ahlenius. Mångfald är ingen valmöjlighet, utan ett faktum. Han förklarar att Open Eyes inte är ett ett välgörenhetsprojekt, det är ett utvecklingsprojekt där arbetsgivare tar in människor och ger dem en chans. Men det krävs:
- Engagemang, motivation och lite jävlaranamma.

Han beskriver hur livet står still för den som blivit förtidspensionerad. Inget händer. Men för de som kommit in kan oväntade saker sprida glädje.
- "Tänk att äntligen få betala skatt".

Claudio Palacios har tagit del i projektet och beskriver skillnaden på att ha ett arbete och höra hemma. När någon märker att du klippt dig eller har en ny skjorta.  
- Du känner dig värd någonting.

Annica Elmehagen, Pia Torstensson och Helge Enger från Telenor berättar om sitt projekt Open mind. Personerna blir en extra resurs. Som saknas när de inte är där. Men den stora skillnaden är för människorna som deltar.

Misa är ett annat bra exempel och Lena Romert och Niklas Eriksson berättar om ett exempel när en kvinna med lindrigt begåvningshandikapp förr sorterade klossar efter färg och lyssnade på musik, men nu är sekreterare åt en skuldsanerare. De frågar vad människor kan, inte vad de inte kan.
- Betalar man inte skatt blir man en brukare, man brukar samhällets resurser. Och vem vill det? undrar Niklas.

Samordningsförbundet i Skövde berättar om hur de samarbetar och Niclas Jacobsson berättar om lagen om valfrihetssystem.
Ämnesrådet Leif Westerlind talar sist. Han imponerar. Se gärna mer på filmen här:

Dagens demokratifråga

Varför vill S, V och Mp folkomrösta om mindre än 30-miljarderssatsningen på förbifart Stockholm men inte om en fetsatsning på 120 miljarder till höghastighetståg?

Tackar Markus för tipset.

söndag 25 april 2010

Ordning och reda

Hade intervjumöte med två studenter från KTH i fredags och pratade blogg och politik. Mest om tänket bakom inte så mycket om tekniken. Bra möte och vettiga frågor. Det finns ju olika sätt att använda bloggen. Mitt är att beskriva verkligheten här i riksdagen. 

Diskuterade hur många bloggar jag följer och det är ett trettiotal. Förklarade att Google reader inte funkar med våra säkerhetssystem. Det har gnagt lite. Eftersom det är webbaserat borde det ju inte vara några problem.Så nu testar jag igen och det funkar! Men sist jag testade var det stopp.

Vilken glädje. Helt plötsligt har jag ordning och listor här också. Hittills har jag mapparna: politik, nästan politik, pop och mat.

Och efter förra veckans kraftsamling är kontoret städat. Nu ska jag bara hantera mailen också.

Startar måndagen med att moderera ett seminarium åt Cristina Husmark Pehrsson, det handlar om vägen till arbetsgemenskap för unga med funktionshinder. Välkommen dit eller via direktsändning på webben. Svt 24 kommer också.

lördag 24 april 2010

MUF Stockholm jobbar

Modererade jobbpanelen som avslutade MUF Stockholms vårutbildning idag. Vilken lyx. Den panelen var nästan självgående.

Den bestod av Tina, Ingrid, Erik och Aron som representerar varsitt alliansungdomsförbund. Vi pratade jobb, arbetslinje, kommunikation och kampanj. Samma grundvärderingar, olika vinklar och många bra sägningar!

Bakom scenen på Debatt

Blogosfären är fantastisk. Läser att migrationsministern mött fotbollsfrun. Och hjälpt till.

Så roligt. Och Tobias som alltid är alltid välklädd och så väluppfostrad. Undrar om han sett det inlägget? Vad ska man säga? Hellre en moderat i nacken än en galgtråd på tv.

Månadens alumner

Stockhoms universitets nyhetsbrev skriver om månadens alumner och jag får hylla C2:an och allt jag lärde mig genom att skriva rättsfallskoncentrat.

Minns fortfarande NJA-fallet om spindeltappen. Det ordet har jag inte hört sen dess.

fredag 23 april 2010

The Jam

Apropå val. Klart läsvärt om valfrihet. Virginia Postrel skriver om boken The art of choosing av Sheena Iyengar.

Cheese has feelings too

Labour har släppt en reklamfilm. Den påminner om Konsumfilmerna. Men är smart gjord med klickbara knappar som leder till småfilmer som utvecklar manifestet. Budskapen är: A future fair for all. Och oväntat nog: Support the hedgehog. Kallas Brown för igelkott?

Dagens ord: blockbytare

Det är ändå hälsosamt att människor kan tänka sig att byta politiskt block. Väljare tänker fritt!

Vilseledande marknadsföring

Hunden Hjördis är upprörd. Gallerian Stinsen har en reklam nu om akutshopping som illustreras med en fransk bulldog som står misstänkt böjd över en skadad sko och slickar sig om munnen.
- Jag hade aldrig tuggat pumps. Det är helt meningslöst. Lådan är mycket roligare, hälsar Hjördis.

Shoplifters of the world

Snatta har blivit ett juridiskt ord. Det hörs liksom aldrig i vardagsspråket längre. Till och med palla är vanligare. Men snart kan snatteriet vara borta ur SFS.

Nu levererar nämligen en av alliansarbetsgrupperna förslag om att ordet snatteri ersätts med vad det är: stöld - samtidigt ser de till att unga som åker dit för första gången får hjälp.

Check för en av grejerna i min motion om butikssäkerhet.

torsdag 22 april 2010

Louder than bombs

Det är inte bara på torgmöten det finns megafoner och partihögtalare. De finns i blogosfären också.


Ibland tittar vi frihetliga bloggare smått avundsjukt på den välorganiserade vänsterrörelsen. De kommer alltid vara mer organiserade än vi, det ingår i konceptet. Men när det gått för långt, när alla länkar solidariskt, när kollektivismen råder, partimegafonerna står som spön i backen och ingen erbjuder något eget blir det trist.

Här kommer två texter som ger mervärde. Mary skriver väldigt bra om det här med opinionsbildning och yttrandefrihet och länkar till det här läsvärda inlägget från Erik Laakso som inte heller gillar när nätverk trattas ned till en kampanjorganisation. Han skriver det inte, men jag gör det: det enda som vänsternätverket har gemensamt är att de inte gillar regeringen och vill ha maktskifte. En drivkraft som inte mäter sig med viljan att rädda världen - som borde vara det som driver politiska bloggare.

Föregångslandet 2

Ikväll kommer första avsnittet av Moderat-tvprogrammet Föregångslandet.

Var med och gjorde piloten till det och råkade blogga om det innan jag visste att det var en hemlis.

Well, katten är ur kassen. Expressen skriver om det och kl 21.30 ikväll är det dags på Axess-tv.

Så här återpublicerar jag det gamla inlägget som jag tillfälligt dolt:

Oväntat roligt att göra pilot-tv-avsnitt. Programledar-Maria var proffsig. Själv känner jag mig lite som en VJ på ZTV i början. Inte så proffsig men det är så kul så det funkar ändå. Hoppas jag.

Vi kunde haft mer smink.

Partisekrerare Per är sidekick och har serverat kaffe och gett oss i panelen bullar. Det är jättesvårt att prata i tv och äta bulle samtidigt.

Formatet är kort. Inte som Chavez-tv. Och vi pratade lite om temaprogram.Vänta bara. Det här kan bli riktigt bra. Hemmagjord och närproducerad moderat-tv.

#Talmannen

I morse hade talmannen ett mycket välbesökt möte om sociala media. Frågan var om de är en arena för anonym smutskastning? Svaret är naturligtvis att samma regler ska gälla som i alla andra sammanhang. Medier är bara medier och människor måste ta ansvar. Bra seminarium.

Riksdagens tekniska avdelning är där och förklarar att säkerheten är viktig. De verkar vara för sociala media och riksdagsdirektören ska börja twittra. Trots att vi inte fått stöd för att blogga från mobilen.

Och jag är tvungen att fråga om fotoförbudet i kammaren. Det kan ju inte vara en chock om det kommer upp en stillbilld från kammaren - särskilt inte när det tv-sänds.
- Det får inte bli en såpa i kammaren, förklarar Per Westerberg tålmodigt det generella förbudet som tydligen kvarstår. Han tar upp exemplet med Bert Karlsson och undviker diplomatiskt Thomas Bodströms reklamfilm.

Déjà vû

PR-vänstern kör strategiskt och renlärigt vidare i samma hjulspår nu när det gäller förbifarten som de gjorde när trängselskatterna infördes.

Frågan i sak om trängselskatt är redan överspelad, skatten finns, systemet funkar hyfsat bra och äntligen går själva avgiften till investeringar i infrastrukturen. Toppen, men det politiska spelet innan de infördes kanske är bortglömt. Det demokratiska underskottet debatterades nämligen rejält när trängselskatterna var på gång in i Stockholm.

Dels för att beslutet skedde i riksdagen och varken Socialdemokrater eller Moderater i Stockholm ville ha skatten. Men Annika Billström kördes över. Dels för att enbart boende i staden skulle få rösta, inte hela länet som istället ordnade egna omröstningar eftersom de berördes.

Plus den helt bisarra debatten när S helt enkelt bestämde vad som skulle stå på valsedeln. Båda förslagen. Det fick kritik från statsvetare för att vara osakligt och felaktigt och från politiskt håll för att vara odemokratiskt.

Känner du igen situationen? En överkörd S-ledare, en sen omröstning som ersättning för politiskt ledarskap, alternativ som är oklara och en frågeformulering som är intellektuellt ohederlig och tydligen ska utformas av majoriteten.

S,V och Mp-strategerna försöker skapa ännu ett låtsasval. Väg eller kollektivtrafik. Men det är ingen som ställer de två mot varandra, från vår sida i alla fall. En folkomröstning måste i såna fall vara mellan alternativen: Ja till förbifart och kollektivtrafik. Eller Nej till förbifart men ja till kollektivtrafiken. Fast det blir ju bara rörigt. Och de vill skriva texten till båda förslagen så det blir väg mot trafik.

Hur lirar egentligen S+V och Mp-tänket med allmänna demokratiska principer? Vilken politiker kan vara stolt över en sån halvmesyr och brist på beslutsfattande? Hur tänker de att det här micklandet och maskandet räddar världen?

onsdag 21 april 2010

Topp fem: ord om förbifartshaveriet

  1. "Det här är ett missbruk av folkomröstningsinstrumentet som de rödgröna använder för att lösa sina interna problem" - Sten Nordin
  2. "Lastbilar kan inte åka tunnelbana" - Ida Karlbom, apropå att oppositionspartierna vill fortsätta tvinga all trafik genom staden.
  3. "Förbifart Sahlin" - well, typ alla säger det!
  4. "Det är det typiskt svenska sättet att bluffa med folkomröstningar som man gjort tidigare med pensionerna och kärnkraften. Det är en teknik som jag tycker är odemokratisk och lurar väljarna" - Folke Johansson
  5. "100 miljoner" - semantiskt mer än siffra än ett ord, men så mycket kostar nämligen en folkomröstning enligt FP

Elbilsrace

Tillbaka till kontoret efter rallystarten av Teslaracet genom Sverige. Två elbilar far just nu mot Göteborg med så lite energiförbrukning som möjligt.

Redan klockan nio fick vi se, provsitta och peta på de två utsnygga, små sportbilarna. Det är ett samarbete mellan Tesla och Fortum. Eftersom Tesla är en kalifornisk biltillverkare var vi inbjudna till amerikanska ambassaden.

- Vi tänkte att ni skulle få en airport experience, föklarar PR-killen från ambassaden efter att vi passerat metalldetektorn visat väskan och lämnat in mobilen och även hörlurarna.

Han kan vara i PR-branschen men lyckades tro och berätta för de andra att prao-Vendela var min dotter. Biologiskt möjligt måhända - men fel.
- I'm not a teen mum, förklarar jag. Och berättar för trevliga ambassadören Matthew W Barzun om vad prao är.

Bilarna är laddade med batterier, energidrycker och äpplen. För planen är att köra mjukt och stabilt och bränna så lite energi som möjligt men ändå klara tiden. Ingen får stanna på McDonalds i Arboga.

Ikväll 18.45 går de i mål i Göteborg. Det ska gå att följa resan via Ny Teknik. Hittar det inte där. Men journalisterna har lovat att lägga ut sin spellista där. Den ska vara något särskilt.

tisdag 20 april 2010

Enfald vs mångfald

Ett tips till spirande politiker som vill jobba med infrastruktur: du behöver du inte välja bara ett trafikslag och sen enbart heja på det.

Förbifarten behövs. Men det gör tåg och kollektivtrafik också. Fast jag kan inte tolka oppositionen på något annat sätt än att de ställer tågsatsningar mot vägsatsningar.
Så går det utan arbetslinjen. Vi har råd med mångfald.

Nyspråk

Carin Jämtin är överkörd. Även om hon inte vill säga det till DN. För hon lovade att bygga.

Ungefär nu tror jag att s-strategerna ångrar att de gjorde en affischkampanj för att profilera henne, toppade med en opinionsundersökning om hur känd hon är plus nu en omgång till med affischerna.

Ledarskap och ansvar för landet?

Det behövs ingen folkomröstning om två år för att bestämma sig om Stockholm ska få växa och det ska bli möjligt att leda trafiken runt staden istället för igenom den. Det avgörs när du röstar i valet i höst.

Seriöst oimponerande att de röd/gröna inte kan komma överens om förbifart Stockholm. Har skrivit om den politiska dimensionen av det här förr, när V och Mp blev överkörda. Nu har de två förhandlat bort Socialdemokratin. Igen.

Ledarskap handlar om ansvar för landet och infrastrukturen. 

Primary colours

Såg just att en av journalisterna på DN väljer att skriva att förbundsstyrelsemötet igår mötet tog tid för att vi ska ta direktiven om arbetsgruppen för nya nomineringsregler. Apropå ordens makt liksom.

Hur som helst, på moderaterna.net under nyheter hittar du mer information om arbetsgruppen.

Det är sju frågor som vi vill att gruppen ska kolla extra på.

1. I vilken grad är en medlemsomröstning en god mätare på medlemsopinionen i personfrågor?
2. Skall medlemsomröstning eller liknande vara rådgivande eller beslutande?
3. Hur ska nya kandidater kunna ta sig fram/in i nomineringsprocessen?
4. Hur säkerställer vi att systemet ger utrymme för bredden av kandidater t.ex. avseende kön, ålder, yrken, etnicitet?
5. Överväga möjligheten till öppna primärval samt hur dessa i så fall ska värderas.
6. Ny teknik ger nya möjligheter.
7. Hur kan man ge medlemmarna möjlighet att delta i processen med att utse kandidater?

Coolt. Nya former, medlemsengagemang och kanske öppna primärval. Eller så gör vi som S och har en liten sluten grupp i ett rum som sätter listan.

Ordval

Det här med enkäter och ledande frågor är ett gissel. Orden som används är tyngda av värderingar. Det är inte bara vi som utsätts... eller drabbas. DN:s läsare är senaste offren.

Bakgrunden är att vi inte kastar skattepengar direkt på flygbolagen nu, näringsministern förklarar att statsstöd inte är vår första lösning. Krisen måste hanteras på EU-nivå för att undvika osund konkurrens.

Gissa vilken läsarfråga som kommer från DN:

"Ska skattepengar gå direkt till stora företag som redan innan askmolnet hade problem med lönsamheten?"

Eller: 

"Bör staten hjälpa flygbolag som skadats av vulkanutbrottet?"

Storstadsvalet

Igår kväll satt Stockholms förbundsstyrelse i hyfsat långt möte för att landa i ett valmanifest för staden.

Det blir riktigt bra det där.

Mycket politik!

måndag 19 april 2010

Mp klarar inte jobben eller skatteskiftet

Niklas Wykman granskar Miljöpartiets brist på jobbpolitik i en lysande debattartikel på SVT opinion idag.

Han skriver såhär:

Får Miljöpartiet sin vilja igenom så kommer det bli dubbelt så dyrt att anställa unga människor. Är det rätt sätt att möta ungdomsarbetslösheten?

Utöver ungdomsskatten så säger Miljöpartiet nej till RUT-avdraget som har gett många unga människor med svag förankring på arbetsmarknaden jobb. Det tillsammans med att rösta mot skattesänkningar som har gett unga människor, ofta med låga inkomster, betydligt mer kvar i plånboken varje månad är inte en ungdomsvänlig politik.

Även ur ett miljöperspektiv är det kontraproduktivt att säga nej till jobbskattavdragen. Nu genomför Alliansen det gröna skatteskifte som den förra regeringen inte klarade av. Vi har höjt koldioxidskatten samtidigt som vi sänker skatten på inkomst.

Med Alliansens politik får fler människor råd att handla miljövänligt och välja miljövänligt. Får Miljöpartiet bestämma är det bara höginkomsttagare som har råd att leva miljövänligt.

Min andra bil är en porsche

Nä. Där satte du nästan i halsen.

Men jag har blivit med kollektivblogg. Moderata perspektiv har släppt in mig.

Nu får vi se hur det går. Har en naggande känsla av att Wordpress förhåller sig till Blogger som Nokia till Ericsson.

Uppdaterat: gick ju fint. Här hittar du inlägget.

Hej Vendela!

Hej Vendela, som går i åttan i Hässelby Villastadsskolan och som praoar här hos mig. Nu börjar andra veckan. Hur kändes första?
- Bra, spännande och intressant. Det var inte som jag tänkt mig.
På vilket sätt var det inte det?
- Jag trodde att man bara sitter i kammaren och går på debatter hela tiden. Men så är det inte. Men det är typ motsatsen.

Skulle du kunna jobba såhär?
- Ja såklart. min dröm är ju att bli politiker. Än så länge vill jag fortfarande bli det.
Hm. Vi får se hur den här veckan blir.
- Det utvecklas nog mer den här veckan. Jag kommer mer in i politiken. Första veckan var ett test. Nu börjar allvaret.

Den här veckan får du se statsministern men det har du gjort förr.
- Yes, på Max. Någonstans i Sverige.
Vad köpte han då?
- Det vet jag inte. Säkert hamburgare.

Du var ju med på PR-möte. Det är en annan del av politiken. Hur tyckte du det var?
- Det var roligt. Och det var inte så politiskt från de andra. Det var som en debatt, men inte så allvarligt.

Vad har du blivit mest förvånad över under veckan?
- På kontoret är det trevlig stämning men i kammaren så slår det till. Det är jag mest fascinerad över.

söndag 18 april 2010

Moderaterna = grön teknikoptimism

Sydsvenskans ledarsida skriver om hur askmolnet funkar som tankebubbla. Ett askmoln och vips är Miljöpartiets vision om att stoppa inrikesflyget verklighet.

De skriver:
Per Bolund (MP) kommenterade det uppkomna läget i gårdagens P1-morgon:
”Det visar ju på att vi behöver ha bra alternativ som gör att vi kan resa även i framtiden.”

Med ”bra alternativ” menar Miljöpartiet tåg. Bolund avvisade bestämt tanken på att flygplan skulle kunna drivas med miljövänliga bränslen på sikt.

Var finns den gröna teknikoptimismen?

Snarare hos Moderaterna, att döma av radioprogrammet. Bolunds diskussionspartner Sofia Arkelsten (M) instämde helt och fullt i att flygets miljöpåverkan måste hanteras politiskt. Men tillade:

”Jag tycker inte att det är politikens roll att bestämma om folk skall flyga eller inte.”

Det tycker däremot Miljöpartiet, trots att de gröna nu kallar sig ett frihetligt alternativ. Flyg är dåligt. Punkt. Därför skall medborgarna sjasas bort från det med hjälp av olika styrmedel. Men vad är det egentligen folk skall styras över till?
Inte är det biltrafik. ”Det finns inget behov av nya motorvägar”, slår Miljöpartiet tvärsäkert fast i sitt valmanifest. Språkrören Maria Wetterstrand och Peter Eriksson talar istället om stora järnvägssatsningar med höghastighetsbanor mellan storstäderna.

Men ärligt talat: Är det ens med sådana satsningar realistiskt att tro att större delen av inrikesflyget skulle kunna ersättas med tåg?

(...)

Flygets miljöpåverkan är ett problem som måste tas på allvar. Men den gröna transport- och infrastrukturpolitiken leder snarare till låsningar än till lösningar.

Springvatten

I Kungsträdgården idag hittar du målet i loppet Run for Water. 50 kronor för alla som fullföljer loppet går till viktiga vattenprojekt.

Hunden Hjördis och jag hittar en bänk bortåt Operan för att se om vi kan se kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth. Hon springer nämligen det här loppet, och några till. Det berättade hon när vi satt på scenen och hade snabbpresentation av alla moderaternas talespersoner. 

Vi sätter oss precis och jag letar efter mobilen i väskan.
- Fia! hör jag, tittar upp och ser Lena och Sara Bengtsson i matchande tröjor sprinta förbi!
- Hurra, heja! ropar jag och tänker att jag är inte den bästa hejarklacken eftersom löparna måste ropa först för att bli påhejade.

De ser fräscha och glada ut. Och har riktigt bra tid. Imponerande

Förra veckans trädgårdsbonanza

Skriver mer om Krix senare. Solen skiner och jag har hittat sladden så att bilderna från eländesnokian kan komma ut på nätet. Här kommer trädgårdsmässan förra veckan:
















Distansarbete

Åker 19.10-tåget torsdag kväll till Göteborg. Hittar kollegan Lars Hjälmered på tåget. Vi äter varsin vissen räkmacka, för SJ har inte hunnit ladda tåget med mat. Trots Telenor och lite avbrott i samtalen lyckas P1 mogon och jag prata med varandra och komma fram till att de vill prata om flyget med mig och Per Bolund, Miljöpartiets näringspolitiska talesperson apropå askmolnen.

Förlorar förhandlingen om att ta det på telefon. En taxi hämtar mig på hotellet kvart i sju för att ta mig till en studio. Är nästan ensam i den enorma restaurangen när frukosten öppnar 06.30.

Åker till det fina SVT/SR-huset som ligger vid vattnet och tack vare lokalhumorn heter kanalhuset.



Är helt ensam utanför huset men blir insläppt i lobbyn av en tekniker. Väntar i en djup fåtölj vid de brandade borden.


En trevlig trafikreporter hämtar mig sen och hon leder mig till en liten studio där jag sitter själv och försöker inte att inte peta på några knappar.

Miljöpartiet argumenterar för att flyget är för sårbart. Tåg är bättre. Det är en modig ståndpunkt efter den här vintern. Vi kan aldrig bygga bort naturkatastrofer. Däremot ska vi vara krisberedda. Sen behövs en mångfald av transportslag. Flyget i Sverige konkurrerar mest med bilen, inte med tåget.

Uppdaterat: Den lite ovanliga ingången i flygdebatten uppmärksammas här av Skånskans ledarsida.
 
Närtidssatsningen vi gjorde betyder att allt som planerats av järnväg faktiskt byggs. Det saknas inte längre 100 miljarder i finansiering. Jag ser fram emot S, V och Mp-budgetförslaget som kommer om några veckor, om tågutbyggnaden finns med.

Hinner nämna att askmoln har hänt förr i närtid, som när vi var på väg till Alaska.

Hur som helst. Det är skillnad på att vara emot flyg eller utsläppen. Är det flygets miljöpåverkan som är frågan så måste vi jobba med det. Och vi vet att den tekniska utvecklingen är på gång, nya motorer, lättare plan, bättre rutter och biobränslen. Men Mp är lite teknikfientliga. Och brukar rösta emot Single open sky som ruttprojektet i EU heter.

Vi behöver infrastruktur. Inte för dess egen skull. Utan för att den gör det möjligt att möta människor.

Sen åker jag tillbaka genom ett soligt och hyfsat morgontomt Göteborg och äter mer frukost. Politiskt uppvärmd och redo för kommunala riks.

Alla var där

Årets kommunala rikskonferens var större än någonsin innan. Helt fantastiskt. Återhämtar mig nu från de två intensivaste arbets- och umgåsdagarna i år. Det är en kombo av valupptakt, kickoff och lite firmafest. Plus utbildning.

Det är en ynnest att få träffa så många engagerade människor. Att gå 100 meter i kongresshallen tar minst 20 minuter. Möter människor från hela Sverige. Åker hiss med Umeåmoderater som tvingades ta bilen ner och kom fram till Göteborg klockan fyra på morgonen. Möter två toppföreningar: Trosamoderaterna och Järna Hölo eller Jarna-Holo som de heter på internet. Låter som ett stridsrop!
-Jarna Hooolooo!

Den interna förkortningen av kommunala rikskonferensen har länge varit kriks. På twitter blir det #krix eller #kriX. Det låter hårt och lite brutalt. Men senaste SIFO säger att nu skiljer 200 000 röster mellan blocken. Nu är det faktiskt fight. Och det är tydligt vad som blir de politiska kommandohöjderna: jobben, skatterna och miljön, särskilt när det gäller skatterna. Den som ser miljöpolitik som en ursäkt för att höja skatter har fattar fel. Det krävs omställning och minskning av skatter på arbete och tjänster också.

Finansminister Anders Borg kom ut som riktig landsbygdsbo och gick igång mot de Mp-förslag på chockhöjda bensinskatter, kilometerskatt (en skatt på transporter alltså) plus alla de andra föreslagna skattehöjningarna som helt enkelt tömmer landet på människor.

Ett lite onödig populistiskt nålstick mot Stockholm poppade upp i hans tal. Nä, Miljöpartiets politik funkar inte ens i Stockholm. Tvärtom. Miljöpartiets politik är inte särskilt imponerande med skattehöjningar som sänker människors ekonomi, här där kostnaderna för att leva är dyrare än på någon annan plats i landet, och särskilt märkligt är deras nejröster till att bygga mer av staden. Hade Miljöpartiet funnits på 50-talet hade Hässelby aldrig byggts.

Per Schlingmann jämför vänstersidan med Fuskbyggarna. Och vill dra in lyxfällankillarna för att kolla deras ekonomi.
- Vi granskar det röd/gröna fuskbygget med stege, förstoringsglas och mögelhund, säger han. Per är den enda jag känner som kan få in ordet mögelhund på ett naturligt sätt i ett politiskt tal.

Och Fredriks fortsätter byggmetaforen i sitt avslutningstal:
- Vi begär väljarnas mandat att bygga vidare på föregångslandet Sverige.

torsdag 15 april 2010

Reglerad arbetstid?

Både jag och Leif Pagrotsky är roligare i paneldebatter än på EU-nämnden. Det är vi överens om.

Hm. Det är en aspekt av EU-nämnden som jag glömde ta upp på lärarkursen jag hade ett pass på i morse.

Långa arbetsdagar. Det passet började precis efter utskottet som i sin tur började kl 8.00. 

 Nyss ringde P1-morgon och vill kanske att jag ska prata flyg i morgon med Miljöpartiet. Förhandlar om att slippa åka till studion någonstans i Göteborg vråltidigt. Telefon kan funka. Men de har inte ringt tillbaka. Ännu.

Samlat enkätmotstånd

På tåget mot Göteborg och kommunala rikskonferensen. Glad och nöjd sen jag hängde på lanseringskalaset av Westanders PR-bok tidigare i kväll. Var med i paneldebatten. Blev lite revolutionär när de lanserade sin enkät.

Precis innan vi i politikerpanelen skulle gå på kom vi överens, Gunvor Ericson (Mp),  Leif Pagrotsky (S) och jag. En blocköverskridande överenskommelse mot enkäter. De tar tid från det verkliga jobbet och möten med riktiga människor. Och det är nästan alltid så ledande frågor.

Kommer aldrig mer att bli bjuden till Westander efter det där.

Hittade kollegan Lars Hjälmered på stationen. Vi har lyckats byta till oss platserna bredvid varandra. Funderar på att plundra talarpresenten från Westander, skorpor, marmelad och choklad, eftersom det inte finns någon mat ombord. Allt är slut i bistron. Hann lägga vantarna på en halvledsen räkmacka som inte har bästföredatum förrän imorgon.

Ser via svajigt internet på twitter och Fejjan att chartertåget har anlänt Göteborg. Vi har en och en halv eller två timmar kvar. Vi är lite sena också. Hamnade bakom ett annat tåg. Svårt att köra om. Men nu försöker de köra in tiden.

Sammanfattningsvis:

- Ingen tvivlar på att vi behöver göra mer av miljöskatterna, säger Anders Borg i budgetdebatten. Ingen tvivlar på att vi måste ta ansvar för klimatet.

Mer pengar till djurskydd

Länsstyrelserna får mer pengar till djurskyddet i vårbudgeten. Regeringen satsar 11 miljoner kronor extra till länsstyrelsernas djurskyddsarbete i år. De djurtätaste länen ska få mest av de nya pengarna.

Lite gladare texter. Börjar nu!

Ok det var ett lite surt inlägg innan. Men efter att man har lyssnat på nästan en hel budgetdebatt gnuggar lite av bitterheten av sig.

My gods, vänsteralternativets retorik är tuff. Det låter så argt. Hela tiden.

Fast just nu förklarar Miljöpartiet att inget hänt om klimatfrågorna trots att vi höjt ambitionerna från deras minus fyra till våra offensiva minus 40.

Det hade varit roligare om vi fått se några verkliga förslag från andra sidan. Så kunde vi jämföra. Men så är det inte.

Katastrof som katastrof

Totalstopp av flyget. Känn efter hur det känns nu. Kaos på Arlanda. Överbokade tåg. Hm. Se det som en försmak av Miljöpartiets politik.

Det här är ännu mer effektivt sätt att beskriva effekterna av de rödgrönas politik än vad de brutala elpriserna var i vinter när kärnkraften stod stilla.

Läs mer om flygstopp och askmoln i Gp, Aftonbladet och Expressen.

onsdag 14 april 2010

Ny ledning i SNF?

Svenska Naturskyddsföreningen är en av de tyngsta miljölobbyisterna. Ofta har de långtgående policyförslag med sig till diskussionerna. De arbetar offensivt med rekrytering och driver en uppskattad traineeverksamhet. De liknar mer och mer ett parti, hänger på departementen, sitter i styrelser och insynsråd, Svante Axelsson hamnar högt på miljömäktigastlistan, de lägger färdiga skrivningar levererar beslutsunderlag till den som vill ha det och lobbar ganska bra - fast naturligtvis har de inte något helt budgetförslag.

Läser oväntat öppet i medlemstidningen Sveriges Natur om ordförandestriden som blossat upp. Trots att rubriken är: "Valberedningen föreslår ny ordförande" så handlar artikeln mest om nuvarande ordförande Mikael Karlsson. Han har varit ordförande för föreningen i åtta år och kommenterarvalberedningen  i artikeln och försvarar sin position.

Den föreslagna nya ordföranden Karin Åström uttalar sig inte i artikeln. Däremot vill hon skapa en plattare organisation och utveckla folkrörelsedelen enligt artikeln här, ur Gotlands allehanda.

Den 19:e april kommer hela förslaget till ny styrelse.

tisdag 13 april 2010

Bra rekryterat handelskammaren!

Maria Rankka blir ny vd för Stockholms Handelskammare. Läs mer här.

Håller med Anna, vilket bra val! Makthavare.se lever som de heter och undrar vem som tar över på Timbro. Och PJ Anders Linder kopplar rekryteringen listigt till mobilitet.

Dagens siffra 3,3. Miljarder.

I morgon debatteras Sveriges första cykelbetänkande någonsin. Cykelsatsningen som kommer diskuteras är den ojämförligt största - och kanske första - vi har haft. Den landar på just 3,3 miljarder.
Det är mycket pengar: 3 3 000 000 000.

Hur många dör av cykelbrist?

Tråden håller. En av två talare på lunchseminariet om cykling är miljöchefen på trafikkontoret i Göteborg. Han förklarar att cykling är något för personalchefen och att de vunnit pris för sin resepolicy.

Den andre är folkhälso/cykelprofessorn Lars Bo Andersen som förklarar att det är farligare att inte cykla.
- Vi vet hur många som dör för att de inte cyklar.

Att cykla eller ej måste du bestämma själv. Men folkhälsostatistiken förenklar resonemanget. 12 000 liv hade kunnat räddas om alla cyklat i Danmark. Medräknat olyckar som faktiskt minskar när cykling ökar.

I Danmark cyklar många fler än i Sverige. Dels beror det på att bilarna hade en 180-procentig bilskatt för 40-50 år sen så städerna är byggda för cyklar. Men de senaste 10 åren cyklar människor av hälsoskäl. Plus att det går fortare än bilen.

Han får en fråga om trenden med spinning, träningcykling i grupp, har påverkat.
- Spinning är helt iosolerat. Cykling handlar om transport.

Pendeltåg till Arlanda

Apropå trängselskatt så gick ju Arlanda ut och ville införa biltullar. Läs mer här. De har svårt att klara sitt miljötillstånd på grund av biltrafiken. Särskilt den som de kallar "kiss n' drive" när någon får skjuts till planet och en hejdåpuss. Och sen också hämtad och pussad på tillbakaresan. Fyra bilresor per flygresa är för mycket.

Det går inte bara att göra saker dyrare och begränsa resandet. Det är någon annans politik. *Host, host Mp*. Alternativen måste ju fram. Så idag skriver Christer om att nu investeras i utbyggd kollektivtrafik och pendeltåg till Arlanda. Här skriver han det.

Jodå. Inläggen kommer som ett pärlband på en röd tråd idag.

Snart lunch med Svensk Cykling.

Göteborgsveckan!

Inte nog med att Göteborg bygger nya gröna stadsdelar. Och en kub som konkurrerar med Globen i att pigga upp stadsbilden. Nu blir det också trängselskatt även idär för att betala infrastruktur - och minska trängseln.
Det är rena rama Göteborgsveckan! Och på torsdag går chartertåget fyllt med moderater som ska på kommunala rikskonferensen. Läs mer om den här.

måndag 12 april 2010

Den gröna vikingen - från Götet

Nej, det handlar inte om kollegan Lars. Idag lanseras ”Viking Green City – Det nya Göteborg”. Det är en vision för framtidens Göteborg i frihamnsområdet på Norra Älvstranden.

- Göteborg behöver profileras som miljöstad. Projektet är en fantastisk möjlighet för Göteborg att skapa en hållbar stadsdel som kommer sticka ut som ett lysande exempel i Europa på hur man bygger miljövänligt, säger kommunalråd Agneta Granberg (M).

- Detta är en stor vision, den är grön, och den sticker ut, säger arkitekten Håkan Cullberg lite Göteborskt.
Enligt pressmeddelandet förvandlar Viking Green City området kring gamla Frihamnen och Ringön till en ”grön” stadsdel med nya bostäder byggda med den senaste miljötekniken.

- Göteborg har halkat efter. Viking Green City skulle sätta Göteborg på kartan som en framtidsstad med visioner. Det skapar möjligheter för entreprenörskap, turism och nya arbetstillfällen, säger Centerpartiets partisekreterare Anders Flanking (C).

Stockholm må ha Globen. Men hukar er. Nu kommer kuben: Längst ut på Bananpiren skapas Viking Green Centre som ett landmärke för det nya Göteborg och den omgivande gröna stadsdelen. Centret blir en kraftfull symbol, sju våningar hög och ha måtten 33 x 33 x 33 meter.

Den gröna staden, med landmärket Viking Green Centre, är tänkt att bli det nya navet i Göteborg och regionen.

Nytt från spel- och dobbelredaktionen

Pappersversionen av Miljöaktuellt har räknat - säkert väldigt vetenskapligt - på oddsen för nästa miljöminister. Smickrande nog ligger jag just nu bäst till i Alliansen med 3,3 gånger pengarna. Totalt ligger jag bara efter Miljöpartiets båda partiledare som seglade på medvind i opinionsundersökningarna.
Tro inte att det är någon slags smörande från branschpressen. De har också i samma papperstidning tryckt bilden där jag ser ut att bära betsel.

Tack till Prao-Vendela som var den som hittade det här i omvärldsbevakningen.

söndag 11 april 2010

Två gånger triss i damer

Aha, jag finns med i Moderata perspektivs triss i damer. Tack för det! Självklart antar jag den utmaningen och här kommer tre till.

Miljöborgarrådet Ulla Hamilton som bloggar här.

Borgarrådet Kristina Alvendal som bloggar här.

EU-nämndens ordförande och vår energipolitiska talesperson Anna Kinberg som bloggar här.

Hm. Bonus blir tre till:

Kollegan Anna König Jerlmyr som duellbloggar här

Finansborgarrådet Catharina Elmsäter Svärd som du hittar här.

Frihandelsministern Ewa Björling och här bor hennes blogg.

fredag 9 april 2010

Fia & Hannes film

En sista grej om reklamfilmer och sånt. Just nu går reprisen av Mauro & Pluras kök.

Det är matlagnings-tv:s motsvarighet till de politikfilmer som Hannes och jag gjorde idag.

Fast våra är alkoholfria och helt påklädda.

Karismatisk kille, gärna mörkhårig?

Tänk om SSU gjort en version med ombytta genusroller i sin reklamfilm! Ung tjej vaknar efter festkväll med redigt äldre man, blir förvånad, men klär på sig målarkläderna och går till jobbet. Fast de tänkte lite annorlunda. Här ligger SSU:s annons för skådespelare till sin reklamfilm.


Karismatisk kille, gärna mörkhårig till TV-reklamfilm för SSU

Produktionsbolag söker Skådespelare (även statist) i spelåldern 20-25 till TV-reklamfilm för SSU i Stockholm, Sverige.
Två roller sökes till TV-reklamfilm för SSU (Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund) som ska sändas senare i vår:
- Karismatisk, snygg kille i 20-25-årsåldern, gärna mörkhårig. Möjlighet finns till fortsatt medverkan i reklamkampanjen.
- Kvinna i 60-80-årsåldern med vårdat yttre, vitt eller grått hår är ett krav.

Inspelning sker i Stockholm vecka 9, casting sker vecka 6.


Produktionsbolaget annonserar på Stagepool, ett rekryteringsföretag. Finns alla möjliga jobb att söka. Just nu söks långhåriga kvinnor och skäggiga män i västsverige till nya Åsa-Nissefilmen.

Collateral damage

Expressens Niklas Svensson skriver att moderaterna planerar att krossa Maria Wetterstrand. Nä. Men vi vill göra Miljöpartiet onödigt för väljarna. Då krävs att väljarna får besked om den politik Mp vill driva.

Och det är tydligt. Väljarna gillar inte Miljöpartiets politik.

Färre jobb med Miljöpartiets politik

Ur Schlingmanns nyfärska nyhetsbrev:



"Vi har låtit opinionsinstitutet Sifo undersöka hur de svenska väljarna ser på några av deras [Mp:s alltså] förslag där vi har tydliga alternativ. Totalt nio frågor ringar in några av partiets mest centrala idéer och det är intressant att deras politik så tydligt saknar folkligt stöd.

Det handlar om snabbavvecklad kärnkraft, avskaffade betyg i grundskolan, höjt bensinpris med två kronor litern genom olika skattehöjningar, avskaffat livstidsstraff för mord, höjda arbetsgivaravgifter för unga under 26 år, avskaffat militärt försvar på sikt, återinförd fastighetsskatt, samt minskning av den generella arbetstiden till sex timmar per dag. Vi har också ställt frågan hur väljarna ställer sig till höjda inkomstskatter för låg- och medelinkomsttagare eftersom de säger nej till fjärde steget i jobbskatteavdraget.

Resultatet visar att det finns en mycket stor skepsis i breda folklager mot Miljöpartiets politik och istället ett stort stöd för våra uppfattningar. Det är viktigt att vi nu tydliggör för väljarna vilken politik Miljöpartiet står för och vilka konsekvenserna skulle bli för Sverige.

76 procent tycker att det är dåligt att höja inkomstskatterna för låg- och medelinkomsttagare. Inte ens var tredje väljare tycker att det är en bra idé att snabbt avveckla kärnkraften i Sverige. 81 procent motsätter sig ett avskaffande av betygen för elever i grundskolan och 84 procent vill inte ha en skattehöjning på bensin på två kronor. Samtidigt uppskattar 86 procent att det har blivit billigare att anställa unga.

Förslagen om att avskaffa både livstidsstraffet och det militära försvaret samlar endast stöd hos 10 respektive 18 procent av väljarna. 66 procent motsätter sig ett återinförande av fastighetsskatten och 55 procent anser det vara orealistiskt att minska den generella arbetstiden till sex timmar per dag.

Inte i någon av dessa nio frågor håller väljarna med Miljöpartiet. Faktum är att inte ens Miljöpartiets väljare delar partiledningens uppfattning. I sju av nio frågor är det fler av partiets väljare som inte håller med partiledningen än som gör det.

Det finns med andra ord goda möjligheter för oss att också vinna väljare som idag är nyfikna på Miljöpartiet som väljare till Moderaterna i höstens val. Nu hänger det på oss att tydliggöra alternativen."

Brevet ligger ännu inte här. Men snart säkert.

Some are taller than others

Damn. Inlägget innan blev lite långt och med för få länkar men nu ska Hannes och jag iväg och filma.

Blå-grön eller mörkad miljöpolitik?

Fick dåligt samvete - vänsterbloggen Alliansfritt har uppenbarligen väntat på ett svar. Det stod i en kommentar nyss. Lång arbetsvecka, men såklart ska de få det. Det blir lite snabbt nu innan nästa möte.

För det första är det viktigaste just nu i en diskussion om miljöpolitiken att det finns två politiska alternativ. Är stolt över vårt alternativ. Vi levererar och vi har pengar att göra det för.

Jag fattar att Mp är emot allt vi gör. Det ingår liksom i valrörelsekonceptet. Men vad är det andra politiska alternativet? Vad vill egentligen Mp? Och framför allt vad vill Vänsterpartiet och Socialdemokraterna?

Det är enkelt för Mp att mörka och inte berätta för väljarna vad de vill eller hur det ska betalas. Åh, jag ser verkligen fram emot att vi kan ställa två förslag mot varandra. Inte för att det kommer hända genom ett par blogginlägg, men kanske kan vi få några svar om vad de verkligen vill. Annars kanske något kommer i budgeten, men det trodde jag sist också fast då kom tre olika förslag från S, V och Mp.

Ännu finns ingen gemensam miljöpolitik och absolut ingen energipolitik från vänstersidan. Bara enkla skrivningar.

Så jag undrar ett par grejer som kanske Mp kan svara på. Hur skulle skogsmålet nåtts om vi inte ändrat arbetsformerna och lagt så stor del av budgeten på det plus använt statlig mark? De har varit emot det hela tiden.

Vill Mp fortfarande bestämma vart fjärde år om kärnkraften ska finnas kvar? Eller vill ni fortfarande snabbavveckla den?

Vill Mp fortfarande plocka bort den småskaliga vattenkraften från stödsystemen? Och att vattendomarna ska minska uttaget av el?

Vill Mp minska uttaget av biobränsle från skogen? Vad är då det nya arealmålet? Hur mycket skog ska få formellt och statligt skydd och vad ska skogsägarna ha för roll? Kan någon äga skog i Mp:s Sverige? Får det tas ut virke eller biobränsle ur skogen? Är det inte enklare att nationalisera hela klabbet?

Röstar Mp fortfarande emot vindkraftsetableringar?  Vill de fortsätta med stöden till solkraftsetableringar?

Som det ser ut nu vill Mp inte ha varken kärnkraft, vattenkraft eller rätt många olika sorters förnybart. Det blir liksom inget kvar av energin då.

Vill inte vara taskig men även Miljöpartiets bilpolitik är en källa till förundran. Det är inte "naturligt" att vi äntligen fått igång miljöbilsmarknaden. Det är ett resultat av vår politik. Få marknader är mer styrda än bilarna med tekniska utsläppskrav, säkerhetskrav, upphandlingar, skatteregler som drivmedelsskatt, fordonsskatt och förmånsbeskattningsreglerna. Vad vill Mp ändra där? Förutom skattehöjningen med 2 kronor på bensinen.

Och var ärliga, Miljöbilspremien var Mp emot. När vi införde skattefriheten istället - har aldrig sagt ngt annat - röstade de emot den men föreslog istället en... miljöbilspremie! Och ett bidrag för att bygga om gamla tunga bensinbilar till etanolbilar.

Mp har inte stöttat bilarnas tekniska utveckling - tvärt om valde de pumplagen som viktigaste styrmedel. Trots att de visste att det inte är teknikneutralt och de införde inga skarpa hållbarhetskriterier för bränslena.

Det är ingen nyhet att Mp inte gillar bilar. Mp:s trafikpolitiska talesperson vill lägga ner bolaget som är till för att stötta forskning på ny teknik, som är en del i fordonspaketet. Men vill hela partiet det?

Tycker Mp att staten skulle köpt Saab?

Övergödning är svår att lösa. Vi har infört en rad olika sätt att styra, vattendirektivet tror jag kommer få många goda effekter på detta tillexempel. Vi testar också ett cap-n-trade-system för forsfor och kväve. Och stödet till de lokala vattevårdssatsningarna gör skillnad. Vi förbjuder toalettavfall från båtar, både stora och små. Mp lät bli. De gjorde inget av detta. Skatten på handelsgödsel har spelat ut sin roll eftersom den inte längre har någon miljöstyrande verkan. Kostnaden gått upp med 150 procent. I kammardebatten i veckan förklarade Mp att den bara är 28 kronor per enhet. Hur miljöstyrande är det? Och vad vill Mp att gödselskatten ska vara? Eller egentligen är frågan ska det vara en miljöskatt som styr eller en inkomst för staten?

Havsmiljöpolitiken är bra - och samlad. För första gången. Det handlar om ekosystemansatsen och att inte vara styrd av den politiska organisationen. Under Mps tid som regeringsstötta var fiskefrågorna näringsfrågor och inte miljöfrågor. Det måste svida idag.

Och ja, jag är avundsjuk för att Mp värvade Isabella Lövin, hennes bok är urbra och beskriver precis hur EU:s fiskeripolitik misslyckats kapitalt. Och att den inte varit särskilt bra här heller med S-styre och allt.

Fast det går att försöka förändra. Den förra s-regeringens ministrar åkte inte ens själva på EU-mötena, de skickade tjänstemän. Vi förhandlar ner kvoterna. Ni gjorde inte det. Men jag är glad för att det verkar som om Mp skiftat policy där. Bra jobbat! Det blev kanske enklare för dem när utträdeskravet med svag majoritet röstades ned. Det är oklart hur S och Mp ska göra med Vänsterpartiet som fortfarande är emot. Men det kanske meddelas "i god tid innan valet" som allt annat.

För första gången når vi upp till enprocentsmålet i biståndet. Ingen, läs ingen, regering har gjort det förr. Och den är klimatsäkrad. Ingen annan regering har gjort något sånt. Sen tycker säkert Mp att det kunde gjorts på annat sätt och att de kunde gjort bättre, men det fanns ingen sån politik för tre år sen. Jag säger inte att bistånd och utvecklingspolitik är enkla frågor eller att allt funkar perfekt. Tvärtom är det tufft att hjälpa länder med brutala brister i mänskliga rättigheter och korruption som förstör för så många. Men jag har stor respekt för den länderfokusering och satsning på SRHR som Gunilla Carlsson gjort. Och rapporten Closing the Gaps är riktigt bra!

Sammanfattningsvis: under vår mandatperiod har vi lagt 20 miljarder till miljö. Under förra mandatperioden lades 15. Vi hade en ekonomisk kris under vår tid.

En grej till om ekonomin. Egentligen brukar Mp vara för att tjänster ska bli billigare, de var ju för RUT-avdraget ett tag tills S satte ned foten. Lägre pris på tjänster och högre koldioxidskatt som vi genomfört lirar väl med gamla Mp som brukade föreslå grön skatteväxling. Den lilla växling som trots allt genomfördes var ju bara en flytt av pengar i en stor socialdemokratisk budget. Fast den var ett steg på vägen. Men allt tänk om att skifta ekonomin till att bli grönare verkar helt borta från Mp nu. Det är bara skattehöjningar som föreslås. Och friår. Fanns medborgarlönen kvar i förslaget häromveckan?

Well. Regerandet handlar inte bara om att vilja - eller att kunna samarbeta med andra partier. Det handlar också om något så värdsligt som pengar. Hur ska Mp kunna finansiera allt de kommer föreslå när de faktiskt går till val på att sätta Vänsterpartiet i regering och att människor inte ska jobba?

torsdag 8 april 2010

Uselt SSU-skämt

SSU-reklamfilmen har kommit på Youtube. Den innehåller en ung man och en äldre kvinna som heteronormativt gått hem till honom. Hm. Om inte hon har en uppsättning målarkläder hemma hos sig? Budskapet är: Visst blir man förvånad.



Nu kommer det usla skämtet: Ja, visst blir jag förvånad - över att SSU ännu inte verkar ha någon övre åldersgräns.

Förlåt. Försökte hejda det.

Brush with genius

Christian Gustavsson är en redigt bra landstingspolitiker som går till attack mot dumma regler. I 13 år har tydligen samma regel gällt för hörapparat. Japp. Singular. Fast de allra, allra flesta har två öron. Nu ändras reglerna.

Och apropå det. Ni som har påsklov eller någon ledig tid. Inspireras på Cosmonova.

Reklamfilmsfight i S?

Dagens media avslöjar att Tomas Bodström inte gillar tv-reklam och vill begränsa den till fem minuter i timmen. Det skriver han i en motion där han påpekar att vanliga filmer blir tröttande långa med reklampauserna.

Få riksdagsledamöter gör tv-reklam. Det är nog bra. Men en som gjort det är just ledamoten Tomas Bodström. Han filmade olovligen så att vi har fått nya brutalhårda regler för fotografering och bloggande från kammaren. Som jag är emot, vilket jag skriver i den här motionen. 

En extra spinn på den njugga inställningen till reklamtv blir det också eftersom SSU ju lovat att sända sin reklamfilm nu i april.

Lotuspositionering

Åh neeej. Lotus Notes blir kvar i regeringskansliet. Undrar om det är riksdagen som bromsar?

Tipstack till Olof.

onsdag 7 april 2010

Folket i mobilbild

Är som vanligt osams med Nokiatelefonen. Saknar bildbloggandet från Ericsonen. Men lägger upp några personbilder som borde landat här för länge sen.

Här är trevliga Gustaf och Mary fångade i en diskussion om bloggar när framtidsboken presenterades:



Och här kollega Claes på kontoret med sin chokladkalender:


Och här ser du kollegan Lars som visar att han är värdig att sitta i Miljö- och jordbruksutskottet genom att bära miljökasse:

Och kollegan Anna som tydligen alltid bär runt på en tumstock. Även på riksdagsgruppen:

Sopor, avlopp och gödsel

Dubbla debatter i kammaren från Miljö- och jordbruksutskottet idag. En om vatten- och luftvård där alla verkligen fick anstränga sig för att hitta något att vara oense om. Vi tror inte att vänstersidan vill riva upp våra reformer, de sa inget om det i alla fall. Sen kom gödselskatten. Det är en skatt som infördes för att minska handelsgödselspridningen. Som sen när fosforpriserna rusade blev den helt meningslös som styrinstrument och som nu plockats bort.

Miljöpartiet vill visa hur lite pengar det handlar om och förklarar att kostnaden för skatte är 28 kronor om året för en jordbrukande enhet.

Men vad är det för styrande verkan? Där kramas det skatter som är fiskala men har styrmedelshatten på.

Jag förklarar att på tre år är det en miljard ungefär för det samlade jordbruket. Ungefär 300-400 miljoner om året. Leder det till en omställning eller en utslagning? Plus miljöpartiets höjning av dieselskatten. Vi har höjt - eller egentligen tagit bort en del av skatterabatten, nedsättningen. De vill höja med en halv miljard till. Plus kilometerskatten som de vill införa och som blir lite mer än två miljarder. Det blir dödsstöten.

Jordbrukets lönsamhet är redan usel. Mjölkbönderna går på knäna. Vill vi ha något jordbruk kvar här i landet, ekologiskt eller konventionellt eller kanske närodlat - då funkar inte sån politik.

Efter det var det debatt om avfall. Bästa sägningen kom från Folkpartiet som beskriver hur fotbollströjor görs av återvunnet material.
- Avfall är det som blir kvar när fantasin är slut.

tisdag 6 april 2010

När alla värvar en blir vi dubbelt så många

Har värvat en medlem. Eller kanske snarare återvärvat. Ehm, han blev liksom medlem själv, men efter uppmaning från mig.

Känns fint.

Alla som vill gå med i moderaterna kan klicka här och läsa mer. Passa på innan valrörelsen börjar. Det är urkul att vara med.

Carrotmob Sthlm

På Söder blir det snart en morotsmobb! Klart intressant. Som jag förstår det är det engagerade kunder som pratar med butiker för att få bra miljöeffekter. En positiv konsumentmakt.

Går att följa här och Fejjan och twitter såklart.

Blir Sarah Palin nästa Oprah?

Jo, du läser rätt. Hon är tillbaka om frågan är om Sarah Palin blir nästa Oprah? Det är i alla fall vad som föreslås i den här artikeln i NYTimes: How Sarah Palin became a brand.

Klart intressant. Hm. Vad blir den svenska motsvarigheten? Blir Margot Wallström nästa Malou von Sivers?

Mähä

Från det ena till det andra - hade en debattartikel om påsklammen i Norran bland annat.

Här hittar du den.

Trimmat migrationsverk

Dagens bästa nyhet: migrationsverket har halverat sina handläggningstider. Vart fjärde ärende avgörs inom två månader.

Ja, ja, såg också att det klagas något från domstolarna om att allt inte är perfekt. Men kom ihåg, domstolarna fanns inte ens förr.

Hela processen var stängd, svår och omöjlig att överklaga.

Rättsäkert och snabbt är otroligt mycket bättre än osäkert och långsamt.

Bra jobbat Tobias Billström!

måndag 5 april 2010

Kontoret

Tv4 komedi kör the Officemaraton. Den brittiska versionen.

Plågsamt. Men ändå bra.

David Brent sprider söndagsångest - trots att det är måndag.

Fast nu är det äntligen julavsnittet. Äntligen.

Ps. Har jag fortfarande ett par paket jello på mitt eget kontor. I väntan på att användas. Återkommer om det.

Facit: färre fattiga och fler rika

Fem procent är fattiga i Sverige idag, jämfört med elva procent för tio år sen. Mer än halverad fattigdom alltså på tio år. Men ännu är orättvisorna inte borta.

Vilken bra ledare i Expressen idag som beskriver förbättringen. Och det enorma problemet med att vissa människor fortfarande har svårt att komma in på arbetsmarknaden:

Fokus borde i stället ligga på att bekämpa fattigdomen och arbetslösheten. Siffrorna från socialstyrelsen talar sitt tydliga språk: Av socialbidragsberoende medborgare, i fem år eller mer, är över hälften födda utomlands. Ungdomsarbetslösheten är tre gånger högre än arbetslösheten bland medelålders.


Fattigdomen har visat sig bli alltmer koncentrerad till den grupp utlandsfödda som inte kommer in på arbetsmarknaden. Det problemet borde vi bekymra oss över - inte att det existerar rika i vårt land.

fredag 2 april 2010

Schatzi

Tjuvjobbar och hanterar lite mail trots långfredagen. Vill skriva något skarpt om skatt. Till skattedebatten.

Skatt är ändå ett ord som går från att vara vackert och spännande, som när du är liten och söker skatter, till att istället bli mer ett ord som väses fram av Gollum och sen ett ord som mest dansar runt i de politiska debatterna.

Men nyss fick datorn blue screen igen. Sen efter andra omstarten stängde Explorer ned igen. Och igen. Vägrar som vanligt skicka någon felrapport. Solen skiner, hunden snarkar och snart blir det äggmålning.

Jag konstaterar bara att skatt numera handlar om makt. Antingen ger du mer makt till politiker eller så ger du mindre makt till politiker. Det är så enkelt. Det är ditt val.