tisdag 30 mars 2010

Dagens siffra: 482. Miljarder.

I dag presenterar partiledarna i Alliansen en satsning på infrastrukturen om 482 miljarder kronor till förstärkt infrastruktur i hela landet. Det ligger i den trafikslagsövergripande nationella planen för perioden 2010-2021 plus de definitiva ekonomiska ramarna för länsplanerna.

Fakta:
  • Satsningen består av 417 miljarder kronor statlig finansiering.
  • 65 miljarder kronor finansieras genom trängselskatter, vägavgifter, EU-medel och kommunala bidrag.
  • Framtida banavgiftsintäkter kan enligt Banverket komma att bidra med ytterligare ca 15 miljarder kronor. Som mest ger därmed infrastrukturåtgärder på 497 miljarder kronor
  • Av den statliga ramen går 217 miljarder kronor till investeringar, varav 33 miljarder kronor går till länen och 184 miljarder kronor går till investeringar i den nationella planen.
  • 200 miljarder kronor går till drift- och underhållsåtgärder, varav 136 miljarder kronor går till väg och 64 miljarder kronor går till järnväg.
Hur var det innan då? Jo den tidigare planen låg på 381 miljarder kronor och var underfinansierad med 65,9 miljarder kronor. Alltså saknades mer än 65 miljarder. Och det eftersatta underhållet var 40 miljarder kronor. Mer än 100 miljarder i brist alltså.

Inga kommentarer: