lördag 20 mars 2010

Alltid redo för ledarskap

Trots Tyler Brülé blir det fikapaus. Vi får kaffe i kåsa. Vi serveras av scouter. Nästa panel heter Ledarskap, vägen till arbetsmarknad. Kungen, visserligen inspelad på band, men ändå, inleder.

Scouterna arbetar strategiskt med ledarskap. Panelen kommer verkligen igång. Vinnaren av Future Female Leadership heter Evelina Ögren och förklarar att hon aldrig varit där hon är idag utan scouterna. Redan från åtta års ålder får människor ta ansvar och leda.
- Att vara ledare är att vara förebild och våga stå för sin sak, säger Angeles Bermudez-Svankvist. Det handlar om att använda kunskapen du bär med dig in i de nya utmaningarna.
- Jag är tandläkare. Och är här och pratar arbetsmarknadsfrågor.

Dessutom talar hon om attityden.
- Man får inget jobb. Man tar ett jobb.

Scouterna rustar människor för arbetsmarknaden.
- Som ledare är det inte vad du säger utan vad du gör, säger Lars Johan Jarnheimer. Som ledare i näringslivet är det enklare än i scouterna eftersom det går att flytta en person i näringslivet. När han inventerade kvinnor som ledare i ett tidigare tekniskt tungt företag hade alla erfarenheter från föreningsliv eller lagsport.

Robert Kusén säger att ledarskapet handlar om välfärdsproduktionen inom oss. En besjälad lärare gör skillnad.
- Det är astronomisk skillnad. Ur ett välfärdsproduktionsperspektiv.

Imran Ahmad betonar att ledarskapet ibland begränsas, men han själv hoppas att någon av hans medarbetare skapar företag som är större än hans någon dag.
- Man får släppa på prestigen litegrann.
Människor släpper inte alltid fram andra. och är rädda att lära vidare sin kunskap.
- När jag gick med i Rotary, efter 16 år i Sverige, kände jag att här har jag massor av människor som har sin livserfarenhet att dela. Just med mig.
Han får applåder.

Inga kommentarer: