torsdag 25 mars 2010

Röster om uranbrytning

Votering idag i riksdagen. Bland annat om regler för uranbrytning. Eller egentligen röstade vi nej till motioner som handlar om detta, det var inga nya lagförslag. Tillstånd till prospektering ges enligt minerallagen. Men ett sånt tillstånd ger inte automatiskt brytningstillstånd. Det är nämligen reglerat i miljöbalken och kräver tillstånd från regeringen och kommunen har vetorätt.


En kamera i kammarfoajen och flera journalister är där och intervjuar politiker om politik. Göran Tingwall, vår vilde, visar god vilja och röstar med Alliansen.

Ser att talmannen skriver om omröstningen på Facebook:
Oväntat stor majoritet för förslaget om uranbrytning - fem röster - trots att två i alliansen röstade nej. Något oväntat röstade ordförande i sthlms arbetarkommun Veronica Palm ja.


Och Energi-Anna skriver om det här också.

Inga kommentarer: