måndag 22 mars 2010

Skogsskyddet klaras!

Vi levererar. Japp. Inte bara hav och klimat. På skogsområdet också. Målet avsatt skog för att uppnå målet Levande skogar nås nu.

Så lusigt långsamt som Socialdemokraterna, Vänstern och Miljöpartiet avsatte skog skulle målet inte nåtts förrän 2020. Vi knäcker dem. Tio år tidigare.

Pressmeddelandet från en nöjd miljöminister hittar du här.

Andreas Carlgren säger där att det skydd som tidigare bedömts som helt omöjligt är nu ett faktum. You bet. Vi gör det omöjliga möjligt!

Hur har det gått till då? Jo tre grejer behövs:
  • Mer pengar: Regeringen har ökat anslagen till arbetet för biologisk mångfald från 6 miljarder 2003-2006 till 7,5 miljarder kronor under alliansregeringen.
  • Bättre arbetssätt: Kompletterande metoder såsom ökad dialog och medverkan till frivilligt skydd har utvecklats.
  • Tagit ansvar OCH respekterat äganderätten: Statlig mark används. Först skyddades Sveaskogs värdefulla naturskogar (60 000 hektar). Därefter har även Fastighetsverkets och Fortifikationsverkets naturvärdefulla mark (51 000 hektar) skyddats.
Det var första steget.  Nu tar regeringen nästa steg.
Sveaskog AB avsätter ersättningsmark som ger skydd till 80 000 hektar skyddsvärd skog hos privata markägare och bolag. Ersättningsmarken tillförs staten genom utdelning från Sveaskog, antingen genom mark eller ett bolag med mark. Naturvårdsverket och berörda länsstyrelser genomför markbyten och skyddar identifierade skogar med höga naturvärden. Den mark som nu skyddas har tidigare inte haft långsiktigt skydd.

Sammanlagt har därmed 191 000 hektar statlig mark använts för skydd av skog. Skulle den marken köpts av bolagen på vanligt vis skulle det motsvarat en kostnad på upp mot 10 miljarder kronor.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Det är positivt att delmiljömålet kommer att uppnås i tid! Det är dock en delseger som bara innebär att drygt 2 procent av den produktiva skogsarealen nedan fjällskogen får ett långsiktigt skydd. Tyvärr fortskrider förlusten av skogar med höga naturvärden och 1800 arter finns på den nationella rödlistan över hotade och missgynnade skogslevande arter. "Sveaskogsdealen" innebär också att regeringen troligen kommer att dra bort stora summor pengar från anslaget, pengar som behövs för att nå det långsiktiga målet.

Men, det ska bli intressant att se vad som presenteras i morgon från regeringen vad gäller det övergripande målet att bevara alla inhemska arter i livskraftiga populationer och ett levande skogslandskap. För att nå dessa mål krävs betydligt mer skyddad skogsmark och större insatser, både i form av pengar och ersättningsmarker.

Erik sa...

Jag tänkte bara tipsa om en trevlig sida från Naturvårdsverket för att just följa upp miljömål.

http://www.miljomal.se

Den siten erbjuder ett väldigt enkelt sätt att se utvecklingen inom olika miljörelaterade områden.
Det ska bli väldigt intressant att se deras prognos för målet Levande skogar när nytt dataunderlag har kommit in.

Fia sa...

Hej Erik! Tack, den sidan och rapporterna jobbar vi med hela tiden. Visst är det intressant att se hur vi faktiskt ökat takten och kan nå målen. Nu och inte 2030.