fredag 19 mars 2010

Valberedningens förslag

Läs gärna kallelsen till Swecos stämma. Särskilt punkt 12.

Eller så kan du hitta nyheten här.

Inga kommentarer: