måndag 31 maj 2010

First of the gang

Seminariet om CO2-ransoner ger återskall i SVT:s morgonnyheter, helt okritiskt beskrivs det också fastän jag får en liten sägning om integriteten i alla fall. Artikel och klipp finns här under rubriken "Sverige kan bli först i världen".

Ja, det är sant att Sverige kan bli först i världen med koldioxidransonering. Men är det bra?

Förslaget är att vi blir först med CO2-motbok. Men statligt styrd konsumtion har ju testats på flera ställen. Och det funkar dåligt.

Det krävs kontroll för att upprätthålla systemet, det fuskas och skapas svarta marknader och smuggling och hur ska staten straffa människor som av olika skäl överträder sin kvot och inte har råd att köpa mer?

Det betyder också att de styrmedel som vi har och som funkar och är långsiktiga och förutsägbara ska överges. Ingen koldioxidskatt. Ingen handel med utsläppsrätter och det blir också meningslöst att finna globala överenskommelser eftersom systemen blir strikt nationella.

Well, brittiska forskare, frågan kvarstår: om det nu är så fantastiskt system, varför har ingen annan infört det?

Inga kommentarer: