fredag 14 maj 2010

Toppfrågor: organisation & interndemokrati

Miljöpartiets direktsända stämma är svår att slita sig från.

- Jag är maskrosen, säger Eva Goes när hon berättar att hon vill in i det internationella samarbetet, EGP-rådet. Är lite osäker på vad det är, kan inte deras organisation. Men hon är den enda som inte är partistyrelse eller parlamentariker som kandiderar.

Nyss presenterade sig kandidaterna till partistyrelsen. Max en minut. En del klarade det bättre än andra.

Det intressanta är hur miljöfrågorna inte har så mycket genomslag. Den viktigaste frågan verkar vara organisationsfrågor. Tätt följt av interna demokratin. Ordet växtvärk användes.

Den viktigaste politiska frågan är samhällsförändringar och fördelningspolitik. Inte miljöfrågor.

En kandidat tar upp den långsiktiga idéutvecklingen och särskilt frågan om hur de ska lösa gåtan om finansieringen av den gemensamma välfärden i framtiden naturresurserna ska sparas men människor arbetar kortare tid.
- Det ställer till problem för att finansiera välfärden

Några nämner särskilt socialpolitik. Arbetsmarknad nämns också av flera. En person tar upp traditionell naturvård. En vill att det ska vara finare att bygga än att äga en dyr bil eller klocka.

Miljöbalken nämns av en person.

Kyrkans skiljande från staten nämns av en person som ett problem och det tomrummet som uppstått av detta. Vetenskapligt förhållningssätt nämns av en person.

Mat nämns av två personer, en har det som huvudfråga och en säger att människor vill äta riktig mat som inte finns i platslåda.

"Ansvar" nämns av en som vill arbeta för "Balans mellan människa och natur" och är emot kärnkraft men för rent vatten, giftfri miljö och levande skogar.

Inga kommentarer: