onsdag 12 maj 2010

Pralinprinsessorna vann miljöpriset

Grattis Pralinprinsessor. Vilket ekoglam! Vi skrev i motiveringen att de förenar glamour och miljötänkande och gör chokladälskare till miljövänner.

Här är pressmeddelandet:

UF:s Miljöpris till Pralinprinsessorna

Pralinprinsessorna UF från Aranäsgymnasiet i Kungsbacka fick i samband med SM i UF-företagande på Stockholmsmässan ta emot Ung Företagsamhets Miljöpris. Priset delas sedan 2002 ut av Erik Johan Ljungbergs Utbildningsfond för att uppmärksamma de UF-företag i Sverige som bäst tagit hänsyn till miljöaspekter, kretsloppstänkande och återanvändning.

UF:s Miljöpris 2010 gick till Pralinprinsessorna UF med motiveringen att man ”förenar glamour och miljötänkande och gör chokladälskare till miljövänner” eller som UF-företagarna själva uttrycker det – ”ekologiskt behöver inte bara betyda frukt och grönt, det kan vara choklad också”.

Juryn har letts av Stora Enso Sveriges miljöchef Kenneth Collander, miljöchef på Stora Enso Sverige, och har i övrigt bestått av företrädare för Teknikföretagen, Astra Zeneca, Riksdagen och Jordbruksverket.

- Numera har samtliga 24 regioner inom Ung Företagsamhet sina miljöpriser. De bästa av dessa går vidare till riksfinalen i Stockholm och det är den finalen som nu avgjorts, förklarar Ljungbergsfondens VD Jan Moritz och betonar vikten av att stimulera ungdomar till miljötänkande.

- För oss är det sedan länge betydelsefullt att sätta miljön i centrum. Dessa frågor är en naturlig del av affärsverksamheten. Till bilden hör också att Stora Enso finns på Global 100-listan över världens miljömässigt mest hållbara företag, säger Jan Moritz, som delade ut priset till det vinnande UF-företaget.

Ljungbergsfonden stöttar projekt inom teknik, naturvetenskap och entreprenörskap, främst i de regioner där Stora Enso har verksamhet.

Ung Företagsamhet är ett utbildningskoncept där gymnasieungdomar driver miniföretag under ett år för att lära sig entreprenörskap och eget företagande. Under detta läsår har nästan 20 000 elever varit engagerade i UF.

Inga kommentarer: