måndag 31 maj 2010

Tio mot tjugo

Nog är Alliansen kända för att ha tagit krafttag i miljöpolitiken. Reformerna för hav, klimat och energi plus hela skiftet i skattesystemet ger effekt. Men det finns en redig politisk debatt om vem som är bäst på miljöpolitik så här kommer svar på Mp-Åsa Romsons tio frågor till moderaterna.

Fråga: Om Moderaterna vill prata om grön skatteväxling (vilket man ju alltid hatat tidigare) varför bara se till den bit som inte styr till minskad miljöpåverkan, dvs allmänna skattesänkningar på arbete? Istället för den bit som leder till mindre miljöpåverkan, dvs höjda miljöskatter.
Svar: Er gröna skatteväxling var en PR-kupp och en flytt av pengar mellan två poster i en jättestor S-budget. Det är vi såklart emot. Bara den som tror att ekonomin står still är nöjd med något sånt. Vi har höjt miljöskatterna och de funkar som styrmedel och styr bort som konsumtion. De ligger kring 3 procent av BNP. Fast poängen är ju inte att statens inkomster ska öka, poängen är att styra bort från det negativa, annars drivs fiskalpolitik för att göra staten rikare och människor fattigare. Arbetslinjen plus ordning och reda i finanserna har gjort att vi klarar att lägga 20 miljarder till miljö. Ni klarade bara 15. Vi har haft en global ekonomisk kris att hantera också.


Fråga: Varför tyckte du och Moderaterna att kilometerskatter är ett bra styrmedel för att minska klimatgasutsläpp när du satt i Klimatberedningen, men inte när det var dags att genomföra politik?
Svar: Alla klimatberedningens förslag - och vi hade många olika - måste bedömas efter miljönytta och effekt. Det hann vi tyvärr inte räkna på. Det är tydligt nu att kilometerskatten såsom ni föreslår den bara blir en extra transportskatt - inte en miljöskatt. Jag styr hellre på drivmedlet och ställer tekniska krav på bilarna, det ger mer miljöeffekt.

Fråga: Varför vill Moderaterna inte säga hur mycket de avser höja koldioxidskatten med, bara kritisera de ynka 49 öre till 2012 som rödgröna föreslår, trots att det är mindre än vad Klimatberedningen föreslog?
Svar: Klimatbredningen hade ingen fast siffra. SIKA tyckte 75 öre. Oljepriset mer än dubblades under tiden som vi jobbade i beredningen. Och i klimatpropen - som är det skarpa förslaget - har vi förklarat att skatten ska vara så stor att vi uppnår den minskning vi behöver för att nå våra mål. Vi kritserar inte bara era siffror, men jag är nyfiken på hur mycket ni är beredda att kompromissa bort er politik för att få hänga med S och V. Två kronor blev 49 öre.
Fråga: Varför ska de länder som inte hittills bidragit särskilt mycket till klimatgasutsläppen betala för de stora minskningar som nu måste genomföras?
Svar: Det är ingen som föreslår det. De fattigaste ska ha stöd främst för omställning men också för exempelvis skog inom REDD plus, men ansvaret finns hos alla. Menar Mp att Kina - världens största utsläppare - och Indien och Brasilien inte ska ta sitt ansvar? Får de fribiljett från ett rödgrönt styre?

Fråga: Om det viktigaste med Moderaternas politik är att göra Miljöpartiet onödigt så varför är man konsekvent det parti som ställer lägst krav på skydd för miljön?
Svar: Det är inte viktigast att göra Mp onödigt för väljarna, det är bara en positiv bieffekt när vi har en stark och effektiv miljöpolitik. Alla ger sig väl in i politiken för att rädda världen. Och jag tror inte att ert sätt att försöka göra det är särskilt bra, effektivt eller ibland ens genomförbart. Vi har ju ökat takten i miljöarbetet.

Fråga: Varför riskera öka takten på artutrotning i Sveriges skogar genom regelförändringar som ensidigt leder till ökad produktion och inte bättre skydd för arter?
Svar: Fast skogspropen har fortfarande två jämställda mål, bevarande och produktion. Vi kommer dessutom nå skogsmålet. Plus all den skog som skyddas av hänsynsreglerna i skogsvårdslagen. Med er takt hade det statliga målet inte nåtts  förrän 2020 eller 2030.

Fråga: Varför göra det billigare att sprida kadmium på Sveriges åkrar med borttagande av skatt på handelsgödsel?
Svar:  Priset på handelsgödsel har redan gett oss mer styrning än politiken gjort. Priset gick upp med 150 procent på ungefär ett år, det är inte billigare. Vi tog bort skatten för att den inte har någon miljöstyrande verkan.

Fråga: Efter upprepade rapporter om försämringen för fisken i våra strömmande vattendrag och en tydlig bild av otydliga miljökrav vid vattenkraftverk så görs inget från ansvarig regering, varför? Krav på fisketrappor gör knappast kraftbolagen luspanka, men de skulle rädda bra mycket fisk och stora turisminkomster till glesbygdskommuner.
Svar: Fiskedebatten är i veckan här i riksdagen när fiskeskrivelsen ska debatteras. Här hittar du hela utvecklingen på det fiskeripolitiska området!

Många vattendomar innehåller krav på laxtrappor, men det räcker inte. Vattnen innehåller mer än lax. Vi måste bygga smartare för att klara andra fiskarter också. Forskning pågår, bland annat i Kalmar. Men kom igen, precis som med en hel del av frågorna är det så att mosade ålar i turbiner inte är något som dykt upp de senaste tre åren. Vi har i alla fall fått energiföretagen att prata om det, vet att E-on hade med det i sin årsredovisning förra året.

Fråga: Apropå alliansregeringens avskaffande av regelskärpningarna för pälsuppfödning som ett rödgrönt samarbete 2006 hade lagt fram, varför var det viktigare att hålla minkfarmarna på gott humör än att säkerställa minkarnas rätt till naturligt beteende?
Svar: Ni hade tolv år på er att förbjuda minkfarmer men gjorde det inte. Förstår att det känns pinsamt. Och S valde väl att inte yrka på sin reservation sig när vi diskuterade det senast? Vi behöver forskning på just minkarnas naturliga beteende för jag är inte säker på att det är just möjligheten att simma, som vanligt gäller ju svensk djurskyddslag. Men personligen går jag hellre naken än bär päls. 

Fråga: Vem ska sanera gamla miljösynder i förorenade marker i Moderaternas samhälle? Apropå att anslagen för Naturvårdsverket att ge stöd till sanering av de värst förorenade områdena inte räcker på länga vägar.
Svar: Miljöbalken visar vem som är ansvarig, oftast verksamhetsutövaren. Men när den inte finns att hitta går staten in. Vi har också prioriterat även andra miljöproblem. Naturvårdsverket fördelar de pengarna. De första åren då det infördes 1999 låg summan under 100 miljoner kronor. De senast åren ca 500 miljoner . 2008 var det 397 miljoner kronor. Ungefär 250 miljoner fördelades av verket och 155 miljoner kronor flyttades till 2009. Prioriteringarna har varit klara: klimat och hav har varit det vi satsat mest på och sammantaget lägger Alliansen 20 miljarder till miljö att jämföra med era 15 senaste perioden. Ett enskilt anslag ger inte hela bilden.


Japp. Betyder det här att jag då får svar från någon i Mp på mina 20 frågor? Eller bara tio av frågorna?

2 kommentarer:

Åsa Romson sa...

japp nu har du svar: http://www.asaromson.se/?p=218

Åsa

Fredrik Andersson sa...

Forskning visar entydigt att minken har ett stort behov av simvatten. I Masons studie visade det sig att minkarna på pälsfarmer är beredda att kämpa lika hårt för simvatten som för mat!

http://palsindustrin.drinfo.se/mink_per_jensen.pdf