måndag 10 maj 2010

Orange vitbok

Idag har alliansens vitbok presenterats. Här hittar du den.

Gillar kapitel 8 bäst.

Samlad klimat- och energipolitik, grönare bilar, bättre havsmiljö, mindre gifter och miljöanpassat jord- och skogsbruk. Till exempel.

Inga kommentarer: