onsdag 26 maj 2010

Till försvar för enkäter

Åh, enkätdiskussionen plockades upp av vänstern. Noterar att Jens Holm, som jag mest möter på köttdebatter, gärna vill svara på ledande enkätfrågor.

Det säger kanske en del om hur frågorna är upplagda.

Eller så har åren i Bryssel påverkat förhållandet till lobbyister, vad vet jag? Förhåller mig hellre till människor än enkäter. Träffar och samtalar med både Diakonia och Svensk Energi, kanske inte så mycket människorna från Svensk Solenergi på sistone, men moderbranschföreningen och jag ses allt oftare.

Uppdaterat: Kanske är det inte så listigt av Jens att länka till just sin enkät. Bättre att visa genom en pdf eller annat sätt som inte går att ändra.

Inga kommentarer: