fredag 21 maj 2010

Vårdvalet bättre för patienterna

Konkurrensverket skriver om hur mycket bättre det blivit för patienten med vårdvalet. Här i ett pressmeddelande.

Ännu en framgångsrik reform. Den ger mer fokus på patienterna. Och konkurrensverket önskar att landstingen ges tid att vidareutveckla och förfina vårdvalssystemen innan statsmakterna beslutar om större förändringar i vårdvalsreformen.

Mötte till och med en trevlig socialdemokrat härom veckan som själv tycker att det är bra med vårdvalet, för just den formen av vård han får. Skriver inte namnet här. Du vet vem du är. Jag skvallrar inte.

Inga kommentarer: