söndag 9 maj 2010

PJ!

Och ännu en fantastiskt intressant ledare av PJ Anders Linder.

Han jämför Lib Dem med Mp.

På motsvarande sätt har MP skickligt framställt sig som tredje kraft och mittenparti mellan röda och blå: ett icke-kollektivistiskt alternativ utan marxistiska rötter för dem som är kritiska mot alliansregeringen. Och detta har man lyckats med samtidigt som man har gått in i ett allt djupare samarbete med ett av de två block som partiet profilerar sig emot. I ena ögonblicket har Maria Wetterstrand tagit fram en vårmotion ihop med Socialdemokraterna, i nästa stund har hon sagt sig vilja krossa det socialdemokratiska maktmonopolet.

Det antyder stor politisk fingerfärdighet. Men det påminner också om hur medierna har låtit MP gå i gräddfil. Det har varit väldigt mycket ädla avsikter, grön framtidstro och Maria Wetterstrands person i rapporteringen – och väldigt lite frågor om skattehöjningar, energiförsörjning och hur man både kan vara mot bilism och för subventioner till Saab. Kulmen nåddes i samband med FN:s Köpenhamnsmöte om klimatet där Wetterstrand fick framträda som någon sorts oberoende guru och sätta betyg på regeringens insatser.
(...)

Vad Eriksson och Wetterstrand får fråga sig är ifall Nick Clegg i rekordfart har upplevt ett förlopp som MP står mitt uppe i: ett som börjar med folkligt missnöje med de traditionella maktpartierna, fortsätter med positionering som ny spänstig kraft i mitten och en kärleksaffär med medierna, och avslutas med ifrågasättande, pyspunka och ett valresultat långt under förväntan?


MP har inte majoritetsvalssystemet att tampas med, men i gengäld finns ett större problem: Man står inte vid sidan om blocken. Partiet är tvärtom en fullfjädrad del av det ena.

Fram till nu har MP smidigt undgått att naglas fast vid detta faktum. Man har varit en del av det rödgröna samarbetet och fått generöst med exponering på kuppen, men man har ändå lyckats ge intryck av att man har mer att göra med livsstilsliberaler och entreprenörer än med sina samarbetspartner till vänster. Denna balansakt blir svårare att klara av för var dag som går och ju närmare valet vi kommer.

Hela texten hittar du här!

Inga kommentarer: