lördag 28 november 2009

Möjligheter i ett digitalt samhälle


- Ungefär halva vår tillväxt kommer från telekomsektorn, säger Henrik von Sydow. Vi vill tillbaka till entusiasmen vi kände för tekniken förut. Sverige ska värna öppenheten på nätet.

Inga kommentarer: