lördag 28 november 2009

Kanske ett remissvar

Hej Transportstyrelsen!

Jag läser i DN att ni vill ta bort rödfärgen på Stockholms cykelbanor för att de saknar juridiskt stöd. I stället vill ni ha gupp vid varje cykelövergång. Och att det ska lagstiftas fram.

Dessutom vill ni ha en lagstiftad väjningsplikt för bilister på cykelövergångar.

Förlåt en ödmjuk lagstiftare som också cyklar i Stockholm. De allra, allra flesta människor förstår att en rödfärgad cykelbana är till för just cyklister. De ökar tydligheten i trafiken. Allt gott behöver inte lagstiftas fram. Snälla, snälla ta inte bort dem.

Låt kommunerna lösa cykelfrågorna själva. Samma regler för exakt hur övergångarna för cyklister i biltrafik ska byggas kan inte gälla i Stockholm som... säg Grängesberg. Eller Umeå. Låt det kommunala planmonopolet blomma! (Ehm, för alla som inte är insyltade i politik betyder det: "Låt kommunerna bestämma om hur marken ska användas eftersom det är deras grundlagstadgade skyldighet.")

Och guppen. Få saker irriterar bilister lika mycket som gupp. Det skulle möjligtvis vara cyklister som inte följer trafikregler och kastar sig ut i trafiken. Två minus blir inte alltid plus. Släpp den tanken, tack.

Det är mer hyfs, vänlighet och förståelse i trafiken som behövs. Ja, mer skyldigheter mot sina medtrafikanter är vad vi ska bygga vidare på. Inte några lagstiftade nya rättigheter.

Det är lite oklart vem ni vill hjälpa mer era förslag. Jag förstår att ni vill väl. Det finns naturligtvis mycket att göra för att förbättra och förenkla i trafiken.

Redan nu jobbar till exempel Stockholm med att förbättra cykelbanorna. Efter att testcyklister med kameror kört runt och kollat byggs de värsta propparna bort. Titta också på London som bygger cykel-high ways in och ut ur staden. Eller det fantastiska jobb som SL håller på med genom att tillåta cyklar i kollektivtrafiken.

Diskussion är bra. Nu har vi något att starta samtalet med. Efter remisserna (när alla som vill får skriva in och tycka till) kanske förslagen blir lite annorlunda.

Ha en trevlig dag och cykla lugnt!

Inga kommentarer: