måndag 20 april 2009

Mat och klimat


Debatt hos Europaparlamentets infokontor. Vi hejar på Gunnar. Han står längst till höger. Vänsterpartierna företräds av Anders Ygeman, s, som inte kandiderar i Europaparlamentsvalet, Jens Holm, v, som inte heller kandiderar. Och Isabella Lövin som faktiskt kandiderar.

- Skogen ska inte vara en EU-fråga, säger Gunnar när ämnet skiftar till energi. Precis innan har missnöjespartiet junilistan förklarat att de inte vet något om orsak och verkan i klimatfrågan och han verkar inte tycka att EU ska göra något alls.

Inga kommentarer: