söndag 5 april 2009

Arbetsformer och politik

Har just mailat med min kollega Mats Johansson. Han ville ha något om förbundsstyrelsens arbete till sitt nyhetsbrev, eftersom jag är den enda riksdagsledamoten som sitter i Stockholms stads förbundsstyrelse, skrev han. Nu har jag varit dryg och frågat vilket nyhetsbrev. Det visar sig att han skickar ett nyhetsbrev då och då till alla moderata föreningsordförande i staden.

Bra idé tänker jag som sett några av de andra förbundens tidningar och nyhetsbrev. Skrev ihop några rader om senaste mötet och ett litet stycke om en av de stora frågorna som kommer diskuteras på stämman, nämligen stämman.

En av de stora frågorna är just stämmornas form och hur ofta de ska hållas. Vi diskuterade länge om hur stadgarna kan utformas bäst. Är det smart att låsa sig till just stämma som form, med all formalia som det innebär, eller finns det bättre sätt att umgås för politiskt intresserade? Ett bra försök till utveckling är till exempel konventet som sammanfattar projektet politiker08. Det går av stapeln lördag den nionde maj. Alla som är intresserade av stadgefrågor och stämmor kan börja ladda upp till den diskussionen. Och alla andra kan börja förbereda sig för Europavalrörelse!

Inga kommentarer: