onsdag 15 april 2009

Aktiv arbetsmarknadspolitik


- Arbetsmarknadspolitiken är central i kristider, säger Anders Borg. Han förklarar att oppositionen är splittrad och att vänsterpartierna är oeniga och inte tar ansvar för de offentliga finanserna. De bara lämnar förslag. Men det finns inga pengar.
- I tv-sofforna jobbar de socialdemokratiska sedelpressarna för högtryck.

Inga kommentarer: