fredag 17 april 2009

Ingen får slita fjädrar av gäss


Jordbruksministern har rapporterat om vad som hände på förra mötet, när han bland annat träffade Ungern och pratade dun.

Några stora saker har hänt, diskussionen har vänt.
- En påtaglig förskjutning, förklarar Eskil. Den här frågan har blivit stor.

I våra underlag står att Ungern har begärt ett undantag från Europarådets djurskyddskonvention (ETS 87) artikel 3:23 som handlar om gäss och ankor och där det står att fjädrar, inklusive dun inte ska plockas från levande ankor. Det går att göra så enligt artikel 9:3.

Anledningen är att de anser att de samlar in fjädrar från ruggande fåglar och att det finns regler för hur det går till. Bilderna som visats i tv var djurmisshandel och kan ge upp till tre års fängelse, förklarar jordbruksminister Gráf på mötet. Hon säger också att bilderna är flera år gamla och de hade föredragit om tv-teamet rapporterat till myndigheterna.

Nu är det alltså klargjort att det inte är ok att slita fjädrar av levande gäss. Ruggade fjädrar är ok att ta men det är inte tillåtet att utsätta djur för onödig smärta, lidande eller onödig skada.
- Det är föremål för polisutredning, säger Eskil.

Kommissionen kollar nu upp om det behövs mer regler. Frågar Eskil om det finns någon tidsaspekt på kommisionens rapport. Tänker att snart kommer ju en ny kommission och frågan får inte glömmas bort, och han svarar att som vanligt får vi aldrig veta hur lång tid kommissionen tar på sig. Men intresset från kommissionären är stort. Då brukar det gå snabbare.

Han förklarar också att intresset för frågan är stort överhuvudtaget och det är Sverige och konsumenterna som drivit den. Sverige och konsumentmakten har gjort skillnad.

För övrigt stod två stolar tomma på det här mötet. Ovanligt att det händer. Det fattades två socialdemokrater, bara fyra var där. De har sex stycken ordinarie ledamöter och tio ersättare. En cyniker hade sagt att de inte bryr sig om hajar, fiskeripolitik och gässen.

Inga kommentarer: