fredag 23 april 2010

Shoplifters of the world

Snatta har blivit ett juridiskt ord. Det hörs liksom aldrig i vardagsspråket längre. Till och med palla är vanligare. Men snart kan snatteriet vara borta ur SFS.

Nu levererar nämligen en av alliansarbetsgrupperna förslag om att ordet snatteri ersätts med vad det är: stöld - samtidigt ser de till att unga som åker dit för första gången får hjälp.

Check för en av grejerna i min motion om butikssäkerhet.

Inga kommentarer: