tisdag 27 april 2010

Sweet and tender hooligan

Begreppet tobleronepolitik fastnar. Precis som slutklämmen om att ta det på kortet och skicka fakturan till svenska folket. Funderar på genomslaget.

Körde Mats Odell vs Toblerone via en trendgraf på knuff.se. Ordet "toblerone" har fått fötter och sprider sig snabbare än Mats Odell i blogosfären.


Men ett tillägg i sökningen av "Sahlin" visar att det skrivs bra mycket mer om henne än om både tobleronen och Mats Odell.


Hon matchas mer av Fredrik faktiskt.


Sammanfattningsvis: Det är bra att se siffror och grafer ifall någon tror att politik mest handlar om choklad.

Inga kommentarer: