fredag 23 april 2010

Cheese has feelings too

Labour har släppt en reklamfilm. Den påminner om Konsumfilmerna. Men är smart gjord med klickbara knappar som leder till småfilmer som utvecklar manifestet. Budskapen är: A future fair for all. Och oväntat nog: Support the hedgehog. Kallas Brown för igelkott?

Inga kommentarer: