fredag 9 april 2010

Färre jobb med Miljöpartiets politik

Ur Schlingmanns nyfärska nyhetsbrev:"Vi har låtit opinionsinstitutet Sifo undersöka hur de svenska väljarna ser på några av deras [Mp:s alltså] förslag där vi har tydliga alternativ. Totalt nio frågor ringar in några av partiets mest centrala idéer och det är intressant att deras politik så tydligt saknar folkligt stöd.

Det handlar om snabbavvecklad kärnkraft, avskaffade betyg i grundskolan, höjt bensinpris med två kronor litern genom olika skattehöjningar, avskaffat livstidsstraff för mord, höjda arbetsgivaravgifter för unga under 26 år, avskaffat militärt försvar på sikt, återinförd fastighetsskatt, samt minskning av den generella arbetstiden till sex timmar per dag. Vi har också ställt frågan hur väljarna ställer sig till höjda inkomstskatter för låg- och medelinkomsttagare eftersom de säger nej till fjärde steget i jobbskatteavdraget.

Resultatet visar att det finns en mycket stor skepsis i breda folklager mot Miljöpartiets politik och istället ett stort stöd för våra uppfattningar. Det är viktigt att vi nu tydliggör för väljarna vilken politik Miljöpartiet står för och vilka konsekvenserna skulle bli för Sverige.

76 procent tycker att det är dåligt att höja inkomstskatterna för låg- och medelinkomsttagare. Inte ens var tredje väljare tycker att det är en bra idé att snabbt avveckla kärnkraften i Sverige. 81 procent motsätter sig ett avskaffande av betygen för elever i grundskolan och 84 procent vill inte ha en skattehöjning på bensin på två kronor. Samtidigt uppskattar 86 procent att det har blivit billigare att anställa unga.

Förslagen om att avskaffa både livstidsstraffet och det militära försvaret samlar endast stöd hos 10 respektive 18 procent av väljarna. 66 procent motsätter sig ett återinförande av fastighetsskatten och 55 procent anser det vara orealistiskt att minska den generella arbetstiden till sex timmar per dag.

Inte i någon av dessa nio frågor håller väljarna med Miljöpartiet. Faktum är att inte ens Miljöpartiets väljare delar partiledningens uppfattning. I sju av nio frågor är det fler av partiets väljare som inte håller med partiledningen än som gör det.

Det finns med andra ord goda möjligheter för oss att också vinna väljare som idag är nyfikna på Miljöpartiet som väljare till Moderaterna i höstens val. Nu hänger det på oss att tydliggöra alternativen."

Brevet ligger ännu inte här. Men snart säkert.

Inga kommentarer: