tisdag 20 april 2010

Primary colours

Såg just att en av journalisterna på DN väljer att skriva att förbundsstyrelsemötet igår mötet tog tid för att vi ska ta direktiven om arbetsgruppen för nya nomineringsregler. Apropå ordens makt liksom.

Hur som helst, på moderaterna.net under nyheter hittar du mer information om arbetsgruppen.

Det är sju frågor som vi vill att gruppen ska kolla extra på.

1. I vilken grad är en medlemsomröstning en god mätare på medlemsopinionen i personfrågor?
2. Skall medlemsomröstning eller liknande vara rådgivande eller beslutande?
3. Hur ska nya kandidater kunna ta sig fram/in i nomineringsprocessen?
4. Hur säkerställer vi att systemet ger utrymme för bredden av kandidater t.ex. avseende kön, ålder, yrken, etnicitet?
5. Överväga möjligheten till öppna primärval samt hur dessa i så fall ska värderas.
6. Ny teknik ger nya möjligheter.
7. Hur kan man ge medlemmarna möjlighet att delta i processen med att utse kandidater?

Coolt. Nya former, medlemsengagemang och kanske öppna primärval. Eller så gör vi som S och har en liten sluten grupp i ett rum som sätter listan.

1 kommentar:

Mary X Jensen sa...

Det är bra att det diskuteras...