onsdag 7 april 2010

Sopor, avlopp och gödsel

Dubbla debatter i kammaren från Miljö- och jordbruksutskottet idag. En om vatten- och luftvård där alla verkligen fick anstränga sig för att hitta något att vara oense om. Vi tror inte att vänstersidan vill riva upp våra reformer, de sa inget om det i alla fall. Sen kom gödselskatten. Det är en skatt som infördes för att minska handelsgödselspridningen. Som sen när fosforpriserna rusade blev den helt meningslös som styrinstrument och som nu plockats bort.

Miljöpartiet vill visa hur lite pengar det handlar om och förklarar att kostnaden för skatte är 28 kronor om året för en jordbrukande enhet.

Men vad är det för styrande verkan? Där kramas det skatter som är fiskala men har styrmedelshatten på.

Jag förklarar att på tre år är det en miljard ungefär för det samlade jordbruket. Ungefär 300-400 miljoner om året. Leder det till en omställning eller en utslagning? Plus miljöpartiets höjning av dieselskatten. Vi har höjt - eller egentligen tagit bort en del av skatterabatten, nedsättningen. De vill höja med en halv miljard till. Plus kilometerskatten som de vill införa och som blir lite mer än två miljarder. Det blir dödsstöten.

Jordbrukets lönsamhet är redan usel. Mjölkbönderna går på knäna. Vill vi ha något jordbruk kvar här i landet, ekologiskt eller konventionellt eller kanske närodlat - då funkar inte sån politik.

Efter det var det debatt om avfall. Bästa sägningen kom från Folkpartiet som beskriver hur fotbollströjor görs av återvunnet material.
- Avfall är det som blir kvar när fantasin är slut.

Inga kommentarer: