tisdag 20 april 2010

Enfald vs mångfald

Ett tips till spirande politiker som vill jobba med infrastruktur: du behöver du inte välja bara ett trafikslag och sen enbart heja på det.

Förbifarten behövs. Men det gör tåg och kollektivtrafik också. Fast jag kan inte tolka oppositionen på något annat sätt än att de ställer tågsatsningar mot vägsatsningar.
Så går det utan arbetslinjen. Vi har råd med mångfald.

2 kommentarer:

EKOMAT OCH EKOTIPS sa...

Hej Sofia!

Allt handlar i grund och botten om vad som verkligen fungerar.

Vad gäller kollektivtrafiken så tycker jag Sverige och Stockholm har mycket att lära sig av Helsingfors. Där är läget mycket bättre än i Stockholm. Där har man dessutom en egen fil för bussar så de glider förbi köerna och det är kanon.

Jag har egen erfarenhet av det här då jag bott och studerat i Helsingfors men bott utanför stan. Jag såg verkligen hur flexibelt och bra allt fungerade i huvudstaden Helsingfors.

Dvs, folk behöver inte känna sig tvingade att ta bilen in till stan. Likaså fungerade deras spårbundna trafik bättre än i Sverige. Det var aldrig som i Stockholm med närområden då det hela tiden är signalfel, vagnfel, växelfel och alla andra fel.

Så Sverige kan lära mycket av Helsingfors, Vanda och Esbo vad gäller en sammanhållen och fungerande kollektivtrafik. Dessutom var det mycket renare, dvs inte fullt med klotter som det är i Stockholms bussar och tunnelbana.

Men, det beror bland annat på att Polisen är mycket hårdare i Finland än i Sverige....det råder "banka först och fråga sedan". Dvs, kläm åt och klå upp buset, klottrare och annat skit och sedan kan man ställa frågorna.

Dessutom finns det stor respekt för polisen i Finland, och alla vet vad som gäller och vad som väntar om man inte sköter sig.

Sverige behöver en fungerande kollektivtrafik och inte mer biltrafik. Gör som i Kanada, nämligen en "taxcredit" för den som väljer kollektivtrafik framför den egna bilen, dvs man gör alla kostnader för att använda kollektivtrafiken avdragsgilla i deklarationen. Helt enkelt ett skatteavdrag för de som väljer att åka kollektivt. Då känns inte kostnaderna för månadskortet så betungande.

Fia sa...

Hej Mikael, jag tror också vi har mycket att läar från andra länder. Inte bara Finland utan även stora städer i Brasilien, Indien och Kina. Redan nu är investingarna i kollektivtrafiken betald av skatter - det är varje landsting som ska se till att priset på kortet blir rätt. men du har rätt i att de olika resestöd och avdragsmöjligheter vi har idag verkligen kan göras om och göras bättre.