onsdag 2 december 2009

Det ligger mycket i potten

Nu blir det politik och mänskliga rättigheter. Det finns ett förslag i en departementsskrivelse om att tvångsvårda gravida missbrukare. Det låter kanske rimligt till en början men handlar om att rent juridiskt ge ett foster legala rättigheter. Då urholkas aborträtten och det strider mot vår syn på människors rätt att bestämma över sin egen kropp och rätten till säkra och lagliga aborter. Jag har sett hur det ser ut när det inte finns och hur politiker kan resonera. Lagen om vård av missbrukare täcker dessutom in de allra flesta fallen, och dessutom finns som vanligt gränsdragningsfrågor och praxisutveckling även här.

Åsa Regnér från RFSU beskriver det tydligt i en debattartikel i Aftonbladet tidigare i höst. 

"Regeringen föreslår att LVM (Lagen om vård av missbrukare i vissa fall) ändras. I dag kan en person bara tvångsvårdas om hon eller han utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara, löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv, eller kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon närstående.

Regeringen önskar att ett nytt kriterium läggs till i lagen: utsätter sitt ofödda barn för en påtaglig risk att födas med en skada orsakad av missbruket.

I praktiken innebär det att regeringen vill att en gravid kvinna som missbrukar alkohol eller andra droger – men som inte utsätter sin egen hälsa för allvarlig fara – ska kunna låsas in på LVM-hem för att skydda fostret.

Regeringens förslag innebär att fostret kan komma att bli betraktat som ett så kallat rättssubjekt, och att en kvinna ska kunna bli föremål för tvångsvård från den stund det blir känt att hon är gravid. Vi befarar att det kan leda till en urholkning av den svenska aborträtten och alla svenska kvinnors makt över sina liv och sina kroppar.

I dag har alla gravida kvinnor rätt till fri abort fram till och med 18:e graviditetsveckan. Vad händer om den tvångsomhändertagna kvinnan säger att hon har för avsikt att göra abort före vecka 18? Blir hon utskriven då, eller ska tvångsvården fortsätta fram till aborten bara för säkerhets skull? Kan den nya lagen till och med innebära att gravida kvinnor med missbruksproblematik väljer att göra abort för att slippa bli tvångsomhändertagna?
(...)
Vi hoppas också att regeringen och riksdagen noga tänker igenom vad en uppluckring av alla svenska kvinnors rätt att själva bestämma över sina kroppar kan komma att innebära. Det ligger mycket i potten."

2 kommentarer:

Janne Pettersson sa...

Även om det är RFSU du citerar så tolkar jag inlägget som att du faktiskt är kritiskt mot någonting som regeringen föreslår. Det hedrar dig att du visar civilkurage.

Anders Persson sa...

Bra tänkt! Saker är aldrig enkla om man ser dem från olika håll