onsdag 16 december 2009

När brunt blir det nya gröna

Mattias Svensson skriver i Expressen om de bruna strömningarna i den gröna rörelsen. Han skriver om människor som struntar i demokratins hörnstenar och mänskliga rättigheter för att få igenom sina frågor. Ibland möter jag också såna som tycker att rättstatens grunder kan sidsteppas på grund av miljöfrågornas viktighet. I miljödebatten finns fortfarande människor som tycker det är rimligt att föreslå planekonomiska lösningar.

Det finns människor som alltid vill ta sig rätten att detaljreglera andra oavsett om det motiveras med miljön, klimatet, en ny världsordning och kapitalismens fall eller något annat.

Ett förslag som Mattias Svensson tar upp är just Diane Francis artikel om ettbarnspolitiken.Hon är ekonomijournalist från Kanada. Jag gissar att hon är nationalekonom i grunden.

Det är främmande för oss att begränsa antalet barn i en familj. När det gäller överbefolkning, eller snarare att människor skaffar många barn, kan politiker antingen välja att förbjuda fler än ett barn eller så kan vi se varför människor skaffar så många barn. Alla väljer inte fritt att skaffa många barn och riskera att dö i barnsäng varje gång och slita ut kroppen, tvärtom kan det vara helt ofrivilligt. SRHR-frågorna är helt avgörande, att varje människa har rätt till sin egen kropp och kan planera föräldraskapen, tillgänglighet till kunskap och preventivmedel och dessutom säkra och lagliga aborter som sista utväg.

Totalt ger Sverige över 1 600 miljoner kronor till SRHR-relaterade insatser. Vi genomför också en kraftsamling det som kallas det bortglömda millenniemålet, mål nummer fem, det som handlar om mödradödlighet.   Här hittar du Gunillas tal vid lanseringen.

Vad säger exempelvis de olika kyrkorna om det här kan man undra. Nu när de gärna pratar om klimaträttvisa. Det är lätt att ringa i kyrkklockor men det är svårare att göra skillnad för människor och klimat.

1 kommentar:

Anders Persson sa...

Över hela världen har det visat sig att när fler barn överlever, minskar antalet barn per familj.