måndag 2 augusti 2010

Vad händer om vi lämnar Afghanistan?

Jo, det som händer om vi lämnar Afghanistan är att Aisha som är här på framsidan av Time och alla som lever i samma situation blir helt skyddslösa.

Hon flydde och straffades med att få öron och näsa avskurna. Krig är alltid fruktansvärt men Aisha har inte att välja på fred eller krig.

Och jag håller med kampanjmakaren här om att människornas situation i talibanterroriserade områden är frågor som måste diskuteras mer i Sverige.

Idag presenterar arbetsgruppen för försvars- och utrikespolitik sin rapport. Du hittar sammanfattningen här på DN-debatt. Hela rapporten finns här på alliansen.se.

Bland annat skriver de:
  • Vårt engagemang i Afghanistan är långsiktigt och brett. Alliansen är öppen för en utökning av det militära bidraget till insatsen i Afghanistan, om säkerhetssituationen så skulle kräva.
  • Vi välkomnar ett inrättande av civil ledning i det svenskledda PRT:t (Provincial Reconstruction Team) i Mazar-e-Sharif.
  • De civila insatserna måste öka, både utvecklingsbistånd och stöd till rättsstatsuppbyggnad.
  • Sverige bör ha ambitionen att bidra med fler poliser.
  • Biståndet bör i högre grad kanaliseras till den norra delen av landet, där den svenska insatsen är baserad.
  • Ökad synlighet för svenska utvecklingsinsatser stärker relationen till civilbefolkningen.

Inga kommentarer: