onsdag 25 augusti 2010

Moderata blommor och grönsatsningar

Bäva Enköping! Sten Nordin och Kristina Alvendal presenterar idag Stockholmsmoderaternas parkpolitik.

Stockholm är ju tidigare kända för trädnormen, ett träd per lägenhet - inte nödvändigtvis precis utanför, men i staden någonstans. Som blivit en succé. Plus att vi tar hand om särsklit viktiga träd via trädrådet. Nu kommer ett helhetsgrepp.

Så här säger de bland annat:
  • Vi lovar att satsa en kvarts miljard kronor på Stockholms parker 2011-2014.
  • Vi satsar i alla stadsdelar i hela Stockholm – där störst behov finns satsas mest pengar
  • Vi lovar nya parker i Stockholm.
  • Vi lovar 15 000 nya träd.
  • Vi vill satsa på bättre och tryggare belysning.
  • Vi vill satsa på fler kvalitativa lekparker.
  • Vi vill satsa på plaskdammar för barn.
  • Vi vill satsa på fler barnbänkar
  • Vi vill satsa på fler planteringar och mer blommor
Här hittar du pressmeddelandet.

Inga kommentarer: