måndag 21 juni 2010

Vi vill leda Sverige in i den gröna ekonomin

Handsken är kastad. Här är dagens Alliansdebattartikel om hur vi leder Sverige in i den gröna ekonomin.

Alliansen utmanar de rödgröna med goda resultat i ryggen och med tydliga förslag för vad en röst på alliansen betyder för luften, haven, sjöarna, skogen, växterna, djuren – ja allt det som omfattas av en modern miljöpolitik. Vi är beredda att leda marschen in i den gröna ekonomin.

Alliansen har höjt miljöbudgeten från 15 till 20 miljarder kronor under mandatperioden, satt fart på den förnybara energin, skyddat mer skog än någon annan regering och gjort Sverige till ledande på att minska klimatskadliga utsläpp.

Alliansarbetsgruppen för miljö och klimat lägger i dag fram sin rapport inför valet. Vi vill särskilt peka ut tre områden: Klimat, energi och biologisk mångfald.


Du hittar den i Gp!

Inga kommentarer: