fredag 4 juni 2010

Kolla: 3 300 000 000 kronor sparat

Tillväxtverket har räknat på regelförenklingarna vi genomfört. 3,3 miljarder har företagarna sparat.

De skriver såhär:
När de administrativa kostnaderna började mätas 2006 (nollbasmätning) kostade regelverken företagen 96,5 miljarder kronor. 2007 ökade kostnaderna med cirka 2 miljarder kronor eller cirka 2 procent. Året efter minskade kostnaderna med nästan fyra miljarder kronor eller fyra procent jämfört med 2007. Till år 2009 minskade kostnaderna ytterligare med 875 miljoner kronor eller 0,9 procent.

Och sen är det en bild av stapeldiagram, som visar att totalt kommer minskningen med i år att bli kring 7,3 procent. Inte tillräckligt men en god start.

Alltså: När regeringen började låg kostnaderna på 96, 5 miljarder. Vi ökade lite första året, två miljarder upp. Men tog igen det året efter då kostnaderna sänktes med fyra miljarder. Och nästan en miljard till, 875 miljoner, 2009. Det blir enligt Tillväxtverket totalt 3,3 miljarder jämfört med år 2006.

Har lärt mig av Cecilia garme att räkna i kronprinsessbröllop, som kostar 20 miljoner styck. Då borde det bli ungeför 165. Och om du tänker statens del, som är hälften av det, för resten lägger kungen, så blir det hela 330 stycken. Ungefär ett om dagen ett helt år bortsett från 7-8 helgdagar, några klämdagar och lite sånt. Ungefär.

För livsmedelsföretag har regelbördan minskat med 37 procent men de märker det inte.

Inga kommentarer: