onsdag 2 juni 2010

Lite mindre statlig kontroll

Kollar posten och hittar proposition 2009/10:228. Äntligen avskaffar vi filmcensuren för vuxna. Vi avvecklar därför Statens biografbyrå.

Allmänna värnplikten, apoteksmonopolet och den statliga filmcensuren är nu borta. Så var det inte om S, V och Mp regerade.

Inga kommentarer: