söndag 13 juni 2010

El Climato

Var i Madrid i veckan för att delta i en debatt tillsammans med den spanska miljöministern när rapporten om en väg mot ett kolsnålt Europa till 2050 lanserades. Här på siten finns mycket av materialet. En hel del är mycket intressant. De höga målen som föreslås har vi i Sverige redan tagit. Oerhört bra att kunna berätta.
- Vi gör det redan, våra mål är ambitiösa och i Sverige var vi dessutom eniga om målen till 2050, det var det närliggande politiken vi inte kunde komma överens om. Och vi har val till hösten.

- Vi har försökt göra en rapport utan ideologi, säger en av författarna.
- Energifrågorna är väldigt politiska, säger jag. Ni skriver i rapporten att politiker bara ska komma överens. Det kommer inte hända, det här är alldeles för bra frågor för det och lösningarna är för olika.

Den socialdemokratiska tyska MP:n talar om att energieffektivisering är viktigt, och att bygga ut elnäten. Ja. Så är det. Mitt inlägg handlar om att det inte bra krävs ny policy, vilket är en tes i rapporten. Vi är "integrated parts of the society", alla delar i samhället behövs och det kommer krävas politiker, myndigheter, EU:s alla delar, organisationer, tekniker och till och med någon profesor i nationalekonomi för att genomföra förändringen.

Fick med både politikens roll, företagens roll och människorna. I rapporten finns begreppet "societal enthusiasm" alltså "samhällelig entusiasm", något som jag gillar. Och som vi faktiskt har i Sverige.
- Människor tar klimatfrågorna allvarligt och vill att politiker ska göra sin del och många vill göra rätt. Vår roll är att göra det enkelt att fatta bra beslut. Därför är det viktigt med långsiktiga, breda styrmedel som är långsiktiga.

Inga kommentarer: