måndag 7 juni 2010

C attackerar SNF!

Fler har tröttnat på enkäteländet. Kollegan Claes Västerteg skriver till naturskyddsföreningen om att deras enkät ställer frågor om vi vill genomföra olika vänsterförslag. 

Enkäten heter förresten "Miljökrav". Ödmjukt. Och den går ut på att vi får säga ja, nej eller kanske till olika krav från föreningen.

Vi får faktiskt fritt välja våra viktigaste miljöproblem - men inte vilka reformer vi är mest stolta över att ha genomfört.

Det är ofta bisarra frågor i enkäterna vi får och i den här dyker det upp ett exakt förslag på 50 miljoner extra till just arbetet med Reach, den gemensamma kemikalipolitiken, som trots allt redan är en del av vår politik eftersom vi är medlemmar i EU - och det är samma summa som ett annat parti redan lagt i sin oppositionsbudget. Av en händelse.

Ett annat krav är en nationell flygskatt, ett tydligt vänsterförslag.

En handlar om att ge miljökvalitetsnormernas åtgärdsprogram rättsverkan mot enskild, som Mp brukar driva, vi brukar vara emot det eftersom det är fullständigt rättsosäkert och vi har just förslagit nyfärsk lagstiftning som ska råda bot på det oklara rättsläget.

En annan fråga handlar om vi ska driva frågan om att utvecklingsländer ska ha ett visst stödssystem för förnybart, feed in tariffer. Det låter sympatiskt men är dyrt för staten, och utvecklinsgländer har ofta ont om offentliga finanser och oavsett sakfrågan så är poängen att utvecklingsländer är också suveräna länder - som fattar sina egna beslut.

Frågan som handlar om grön skatteväxling är hyfsat vinklad och därför ställd såhär:

Miljöskatteväxling
Bakgrund: Miljöskatteväxling handlar om att öka andelen skatter som tas ut på energi, utsläpp och andra miljöförstörande aktiviteter jämfört med andelen som tas från andra skattekällor, exempelvis inkomstskatterna.

Naturskyddsföreningens krav: Öka miljöskatterna och minska skatterna på arbete oberoende av om det totala skattetrycket ökar eller minskar.

Japp. Läs gärna bakgrunden en gång till. Inget om omställningen och att göra tjänster billigare med RUT och ROT och ta bort sånt som fastighetsskatten som hade konstiga miljöeffekter. Bara om den fiskala delen.

Själva frågan hade kunnat bli bra för oss i alliansen, fram till ordet "arbete" ligger den rätt nära den politik vi driver med höjda miljöskatter och rejäla sänkningar på skatten på arbete. Fast för oss är det viktigt med ett sänkt totalt skattetryck, men inte vill de ha svaret att vi redan genomfört ett grönt skifte i politiken och gärna fortsätter. ( Mer info i första svaret i det här inlägget.) Nä, det är tillbaka till det gamla pr-politiken från förra mandatperioden där några miljarder flyttades från ett ställe till ett annat i en jättebudget.

Mikael Karlsson som fortfarande är ordförande försvarar Svenska Naturskyddsföreningen och att de frågar partierna om vilka frågor de vill driva under de närmaste fyra åren såhär:
- De som fattar beslut under mandatperioden är ju framför allt regeringen, oppositionen är svårare att granska under mandatperioden, eftersom den kan ha en skönmålande politik man inte behöver ta ansvar för - eller helt enkelt släppa en fråga.

Men ändå utformas kraven på partierna sådär... vänsterdoftande. Unket. Och vi får dåligt betyg i enkäten för att vi inte är vänster.

Jämför med enkäten inför EU-valet när de bara kollade hur politiker röstat enligt röstlistorna som SNF skickat ut.

Tack C för att ni bråkar.

7 kommentarer:

Jesper sa...

Vad menar du med "Vi får faktiskt fritt välja våra viktigaste miljöproblem"? Är enkäten utformad så?

Fia sa...

Hej jesper - ja, enkäten är utformad så att vi fritt får välja de viktigaste miljöbroblemen. Gissa oddsen på att klimat/energi, hav/vatten och biologisk mångfald toppar hos de flesta.

Göran Hådén sa...

Att Naturskyddsföreningen kritiserar er kan ju faktiskt ha att göra med att det är befogat.

Den som läser vår debatt kan döma själv. Ser fram emot ditt nästa svar i den debatten.

http://hallplatshaden.wordpress.com/2010/06/04/miljodebatt-m-vs-mp/

Jesper R. sa...

Aha, tack för svaret! Jag var ett tag orolig att det var en invändning du hade mot SNF.

Man kan ju inte välja vilka miljöproblem som är mest allvarliga, vilket det i så fall hade inneburit. Däremot kan man berätta vilka man tror är mest allvarliga.

Fia sa...

@Jesper - listigt tänkt men bra med förtydligandet nu! Och Göran, ska kolla in era svar. Gissar redan nu att vi inte blir överens. Ni kommer aldrig ha råd med era förslag - utan arbetslinjen blir det bara prat och det kan ni inte värma människor med. Och inte ger det jobb heller. Lycka till ändå.

Svenne Junker sa...

Frågan är neutralt ställd i syfte att fokusera på miljöskatteväxlingens fundament. Att (M) önskar sänka inkomstskatterna är inget Naturskyddsföreningen kommenterar. Kravet handlar istället om att (M) i så fall bör öka skatterna på miljöförstörande verksamhet, även om det totala skattetrycket sänks.

(M) instämde inte i Naturskyddsföreningens krav 2006, då med en, enligt (C), bättre formulering: "Under nästa mandatperiod ska miljöskatterna successivt höjas och intäkterna användas till att sänka skatten på arbete."

Jag kan avslöja att åtminstone (Fp), som också var negativ till kravet 2006, nu har ändrat åsikt. Kanske (M) också kan göra det?

/Svenne Junker, politisk handläggare Naturskyddsföreningen

Fia sa...

Hej Svenne! Frågan är ju inte neutralt ställd. Det är liksom det som jag reagerar emot. Fråga istället: är ni beredda att höja miljöskatterna? Fattar inte varför ni ändrar definitionen av växlingen om det inte är för att få andra typer av svar. Ni ser ju att vi genomfört det största gröna skiftet i skatterna någonsin - varför skulle vi sluta med det? Vi gör inte politik för att svara på enkäter - vi gör politik för att rädda världen. jag är så besviken på hur ni utformar frågorna.