torsdag 3 juni 2010

Mp får svar på tal

Toppen, äntligen får vi några svar. Trevliga Åsa Romson talar tydligen för Miljöpartiet och svarar faktiskt på frågorna jag ställt för ett tag sen. Tillsammans med Göran som jag inte träffat men som också vill in i riksdag, kommun och region.

Inte för att det är särskilt fylliga svar. Men det är en start:

Jag: Under er förra mandatperiod under brinnande högkonjunktur la ni 15 miljarder till miljö. Vi lägger 20 under de här fyra åren. Varför satsade ni inte? Vad var viktigare att prioritera?
Dem: 2002-2006 ville ni satsa mindre än oss på miljön. 2006-2010 vill ni fortfarande satsa mindre än oss på miljön. De planer vi hittills sett för 2010-2014 visar att ni än en gång vill satsa mindre än oss på miljön.
Jag igen: Men seriöst - ni svarar ju inte. Vi har levererat. Ni har ju inte pengar till er budget och ni har inget samlat alternativ med S och V. Vad går ni till val på?

Jag: Vad händer med miljöskatterna om två år när er överenskommelse med S och V tar slut? Ohly vill höja, vad säger ni?
Dem: Vi kommer givetvis att som vanligt förespråka en miljöpolitik i enlighet med vad forskarna bedömer är nödvändigt. Exakt vilka siffror det innebär i framtiden får vi se då.
Jag igen: Det där låter inte långsiktigt, men ett spännande besked. Så ni låter "forskarna" bestämma er politik. Vilka då? KVA? SEI? IPCC? Eller britterna ni bjöd hit som pratar koldioxidmotbok? Undrar vad företagarna tycker om det icke-beskedet.

Jag: Varför har ni övergivit skatteväxlingen?
Dem: De senaste åren har ni sänkt skatten på arbete mycket mer än ni har höjt miljöskatterna. Därför har det blivit en obalans som gör att det nu är mer prioriterat att höja miljöskatterna.
Jag igen: Men det tänket gäller ju bara för den som tror att ekonomin står stilla så att det går att flytta pengar i en jättestor S-budget och att allt annat sen är lika. Vilken naturlag säger att skattetrycket på grund av en gammal S-budget är den perfekta jämvikten i ekonomin?


Jag: Vilka ministerplatser vill ni ge till Vänsterpartiet?
Dem: Ministerplatser kommer vi överens om efter valet.
Jag igen: Fast jag tror väljarna är nyfikna. Det vore en fin service att berätta hur förslaget till S,V, Mp-regering skulle tänkas se ut. Ni går till val på att sätta Vänsterpartiet i regering.

Jag: Varför vill ni göra det dyrare att köpa tjänster?
Dem: Om du hade läst vårt valmanifest, så hade du vetat att det är precis tvärtom. Vi vill göra det billigare att köpa tjänster.
Jag igen: Ni vill ja ta bort RUT och ROT. Gillar ändå er inriktning trots att ni börjar med att ta bort de reformer som ger jobb och hyfsat miljöbra konsumtion. Men hur samlat är ert förslag, vad säger S och V?

Jag: Vill ni fortsätta avskaffa ränta och banksystemet? Och det här med att inte mäta BNP utan hellre köra på lyckoindex, är det något ni vill fortsätta jobba med?
Dem: Vi kommer inte att gå till val på att avskaffa ränta och banksystemet. Precis som bland annat Frankrikes president Sarkozy, så tycker vi absolut att BNP bör kompletteras med andra välfärdsmått för att bättre kunna se hur ett land utvecklas.
Jag igen: Fair enough, ett besked. Ni går inte till val på det. Men ni tycker så alltså.


Jag: Hur kunde ni inte ha en samlad havsmiljöpolitik?
Dem: Hur kunde fyra år med fokus på havsmiljön bli så många utredningar och nya myndigheter och så lite åtgärder?Vi kommer att ha gemensamma åtgärder för bättre havmiljö när vi bildat en rödgrön regering. Till skillnad från Alliansen kommer vi inte att underlätta för snabbare utrotning av valar, torsken i Östersjön och övergödning av densamma.
Jag igen: Hur kunde ni inte ha en samlad havsmiljöpolitik?

Och torskbestånden återhämtar sig långsamt - era polare i S valde att inte förhandla och sällan eller aldrig skicka ministrar på mötena. Det finns förvaltningsplaner på plats nu. Ni gjorde det inte. Vi har fått Baltic Sea Action plan på plats. Aldrig tidigare har reningen från reningsverken varit bättre och vi ger riktade pengar för att hjälpa vännerna på andra sidan Östersjön med sina reningsverk. Jag önskar vi kommit längre i valförhandlingarna. Det är surt med kompromisser efter flera års förhandlingar. Bevarandeintressena står mot andra intressen. Blir det ingen kompromiss tappar IWC all kontroll över valjakten - och det är värre. Men berätta gärna hur ni hade gjort och vilket resultat det givit.


Jag: Varför förbjud ni inte båtar att dumpa avfall i våra hav?
Dem: Vi drev bl a på för att Östersjön skulle få internationellt skydd som särskilt känsligt innanhav och därmed möjlighet att begränsa farliga oljetransporter och andra stora miljöproblem. Vi är nu gärna med och begränsar fritidsbåtar från att släppa ut toatanken i havet, även om det är en relativt begränsad miljöåtgärd är det bra att den genomförs.
Jag igen: Vi har drivit att Östersjön ska klassas som särskilt känsligt också, det skiljer oss inte antagligen. Vi drev i EU att Östersjön ska bli pilotområde och det har vi lyckats med. Ni ändrade väl lite inriktning där under gång. ja visst är det viktigt med fritidsbåtarna men de stora effekterna är kryssningsfartygen. Som vi också förbjuder dumpa avfall. Ser det som att ni håller med här och är glada att vi drivit och levererat. Tack!

Jag: Tror ni på allvar att ni hade bidragit till att västra Stockholm bebyggts om ni funnits på 50-talet?
Dem: Allvarligt talat – att fördjupa sig i förra mandatperioden må vara hänt, men att diskutera ett hypotetiskt scenario 30 år innan vårt parti ens bildades, är inte relevant för de frågor vi har att ta ställning till idag.
Jag igen: Ursäkta, men det var ni som började det resonemanget, er partiledare Peter Eriksson skrev på Newsmill och förklarade just det. Men jag tror inte på det.

Jag: Kommer ni förbjuda/beskatta köpcentrum?
Dem:  Vi kommer fortsätta att sträva efter levande innerstäder. Med andra ord kommer miljödåliga externa köpcentrum att missgynnas av vår politik, dock inte genom förbud.
Jag igen: Tidigare har ni drivit moratorium på köpcentrum och om jag inte minns fel även yrkat på det i en reservation här i riksdagen men då ser jag det som att ni drar tillbaka det.

Jag: Vi har dubblat pengarna till järnväg. Är det inte lite pinsamt att ni inte prioriterade tågen i er förra budget?
Dem: Kan du nämna ett enda år då ni velat satsa mer än oss på järnvägen? Att som ni göra tåget dyrare och flyget billigare är inte särskilt klimatsmart.
Jag igen: Japp: nu i  infrastrukturpropen! Ni säger siffror nu, men när ni är med och styr Sverige levererar ni inte. Det måste vara pinsamt för er.

Jag: Äh, vi har ju ökat pengarna till infrastruktur från 100 miljarder till 145. Varför prioriterade ni inte det?
Dem: Ni har öronmärkt mer än hälften av infrastrukturpengarna till vägar, vilket gör att klimateffekten blir obefintlig. Varför vi inte prioriterar en sådan usel klimatpolitik säger nog sig självt.
Jag igen: Ja, det är bara att påpeka att vi dubblat pengarna till järnväg. Men att vi också tar ansvar för att rusta vägnätet. Kollektivtrafik går också på väg. Och vi för en politik mot utsläpp, inte mot bilen. Ni hade inte råd under förra mandatperioden att satsa på infrastrukturen. Menar ni att ni fortsätter igorerar vägarna så att de blir förfallna och trafikfarliga om ni får makten med S och V? Förstår att ni jagar storstadsväljare men hela landet måste ju kunna leva.

Jag: Varför vill ni ge bidrag för att bygga om gamla, törstiga omoderna bilar istället för att satsa på nytt?
Dem: En del av en bils miljöpåverkan sker när bilen produceras. Därför är det inte alltid bra för miljön att byta till en ny och bränslesnålare bil, dessutom är det ju inte alla som har råd att köpa ny bil.
Jag igen: Så ni vill ha kvar gamla törstiga bilar med hög bränsleförbrukning. Och ge bidrag till det.

Jag: Varför vill ni inte satsa på fordonsforskning?
Dem: Det är viktigare med forskning på hållbara alternativ.
Jag igen: Bilen kan bli ett hållbart alternativ. Det är utsläppen vi vill få bort. Men tack för svaren. Mycket klargörande.

Jag: Hur kunde ni kompromissa bort era två kronor i skattehöjning på bensinen? De kanske kommer sen?
Dem: I ett samarbete kan inte alla få allt. Eller är det så Alliansen fungerar att Moderaterna bestämmer allt?
Jag igen: Nä, vi är fyra partier som samarbetar i Alliansen. Alltså inte som ni jobbat tidigare, som ett stort och sen mindre stödpartier. Men då håller ni kvar kravet i nästa förhandling alltså? Två spänn upp?

Jag: Hur kan ni införa fastighetsskatten igen? Den har så bisarra miljökonskevenser och straffar alla som skaffar treglasfönster/bergvärme/tilläggsisolering/värmepump.
Dem: Se helheten. Syftet med fastighetsskatten är förbättra fördelningspolitiken i Sverige. När vi ska lägga förslaget i skarpt som rödgrön regering hoppas vi att vi hittat en lösning så att miljöförbättringar inte höjer skatten.
Jag igen: Nä, det var inte syftet med skatten. Den var djupt orättfärdig men ni har företrädare som säger att människor ska låna på sina hus för att kunna betala skatten. Det är en gräslig och inte alls liberal syn på skattepolitik, ägande och statens ansvar. Ni vill alltså återinföra fastighetsskatten och den slår särskilt hårt åt städerna och männikor som har en ekonomi med små marginaler men bor i områden som blivit populära. Skärgården är helt körd mer er politik.

Jag: Varför vill ni beskatta allt som rör sig? Lokal flygskatt, ett tillägg med kilometerskatt på transporter, bensinskatten osv. Det finns morötter!
Dem: Generellt sett visar forskningen att högre skatter är effektivare för miljön än ökade bidrag.
Jag igen: Vilken forskning då? Låter nationalekonomiskt. Politik handlar om mer än effektivitet och ärligt talat - kolla effekten av miljöbilsbonusen. Vilken hit! Äntligen lyfte miljöbilsmarknaden i Sverige.

Jag: Kommer ni återkommunalisera djurskyddet? Så som det var när ni regerade, rättsosäkert och inte ens någon kontroll i vissa kommuner?
Dem: Nej, vi tror inte att det vore bra för djuren med ytterligare en stor omorganisering nu. Däremot så kommer vi som vanligt att satsa mycket mer än er på djurskyddet.
Jag igen: Men det är inte vad ni föreslår här. Ni vill återinföra en egen myndighet skild från alla andra som arbetar med djurfrågor på Jordbruksverket. Vad gäller pengarna återstår det ju att se om ni har några utan arbetslinjen.

Jag: Snälla, berättar mer om era planer för att utreda ett ransoneringssystem för koldioxid? Hur ska staten kontrollera allas utsläpp och vad händer med dem som bryter mot ransonen?
Dem: Miljöpartiet har inte lagt fram något förslag på att införa ransonering av koldioxid i Sverige, men det kommer säkert att diskuteras i breda kretsar framöver så du får nog tid att förstå tankegångarna.
Jag igen: Åjo, här ligger motionen från er näringspolitiska talesman som vill utreda och införa dem till 2014. Och det var seminarium här i riksdagen där Per försvarar tänket. det finns även hos SVT.se/vetenskap. Jag förstår tankegångarna och är livrädd för konsekvenserna och kontrollsamhället ni vill införa.

Jag: Hur ska ni ha råd att betala miljösatsningarna när ni infört friåret och 35-timmars arbetsvecka?
Dem: Kortare arbetstid är i sig en effektiv klimatåtgärd. Det visar bland annat rapporterna ”Tvågradersmålet i sikte?”, ”Europe’s Share of the Climate Challenge” och nya ”The effect of work hours on energy use”.
Jag igen: Ni skojar, det är klart att det inte finns någon perfekt arbetstid, men ert förslag betyder att människor ska jobba mindre men till samma lön, det är ett redigt produktionsbortfall.

Åh, om det sista ni skrev om Jacob från ert ungdomsförbund, jag ville ju så gärna har svar på mina frågor till honom. Men han var mer intresserad av att skriva att jag inte svarar på hans vänsterblogg.

Jag förstår att ni vill bredda er från miljöfrågorna, men det går sådär. Det måste ändå vara tufft för er att inte ens era egna väljare håller med om er politik.

Inga kommentarer: