onsdag 25 augusti 2010

Alliansen - vi som gillar att samarbeta

Alliansen samarbetar bra. Vi gillar varandra. Det är roligt att arbeta ihop. Det kanske skaver för oppositionen men vi är fyra partier som samarbetar, inte ett stort parti med stödpartier - som förr i tiden varit regeln i Socialdemokraternas Sverige.

Alliansen har levererat politik och överenskommelser i fyra år. Förra valet gick vi till val på ett lösare samarbete, utan samskriven miljöpolitik. Då hade alla partier sin friare roll. Nu laddar vi för fyra år till. Här är vår överenskommelse om miljö och klimat. Men miljöteknik finns också med i jobb- och företagspaketet.

Det är alltid en utmaning för lobbyorganisationer föra fram sina förslag utan att fastna i en politisk debatt där de väljer sida i politiken. Blågrön eller Rödgrön, höger eller vänster, Allians eller S,V, Mp. Ibland hamnar någon åt vänster även om inte medlemmarna alltid tycker som ledningen, som LO eller Hrf.

Att kalla sig partipolitiskt obunden är också svårt när kraven mest handlar om exakta styrmedel eller subventioner. Det är också väldigt enkelt för oppositionspartier att gå med på det mesta av såna krav och lova vitt och brett.

Lobbyföreningar är ju inga partier och måste inte ta hänsyn till sånt som allianser eller andra samarbeten, budgetramar, internationell lagstiftning vi är bundna av eller globala kriser. Det är bara att önska på.

Inga partier vinner en politisk debatt med en intresseorganisation eller enfrågeförening. Det är omöjligt. Därför försöker vi föra just politisk debatt med andra politiker.

En organisation som vill synas i mediebruset söker naturligtvis strid med Fredrik. Precis som Miljöpartiet försökte göra enligt sin strategi som läckte ut. Men det fungerar inte.

Och facit har vi ju från de här fyra åren:

 • Vår miljöbudget är större än någonsin. Den har ökat från 15 till 20 miljarder.
 • Alliansregeringen har en samlad klimat och energipolitik. 
 • Utsläppsmålet är minus 40 procent nu, inte minus fyra som S, V och Mp satte.
 • Ambitionerna är högre. Ingen tidigare 3-årsperiod har Sverige haft så stora minskningar av klimatutsläppen. 
 • Vi är den första regeringen som har en samlad havspolitik
 • Havsmiljön har gått från en osynlig budget till 1,3 miljarder i ett särskilt havsmiljöanslag. 
 • Alliansregeringen har genomfört ett grönt skifte i skatterna samt skyddat mer skog än någon annan regering, vi når miljömålet.
 • Alliansen har även ökat anslaget till biologisk mångfald från 6 miljarder till 7,5 miljarder för 2007-2010. 
 • Vi ärvde Europas mest bensinslukande bilpark, nu ligger Alliansregeringen i Europatopp för sänkta utsläpp från nya bilar.
 • Miljöbilarna är 12 gånger fler, snart rullar 330 000 miljöbilar på vägarna.
 • 2009 minskade genomsnittliga utsläppen från nya bilar mer än någon gång sedan mätningarna startade 1978.
 • Senaste fyra åren har utsläppen från nya bilar minskat mer än under alla 15 åren innan. 
 • Inom EU har vi äntligen en gemensam kemikaliepolitik. Den ersätter inte 27 länders politik för alla hade ingen.
 • Vi har äntligen fått ordning på dispenserna i strandskyddsbestämmelserna. De gamla reglerna var otydliga, byråkratiska samt oflexibla. Dessutom tog inte de gamla reglerna hänsyn till regionala skillnader. Många beslut har därför tagits på bristande eller oklara grunder. Reglerna har därigenom kommit att tappa mycket av sin legitimitet. Vi säkerstälelr strandskyddets syften, bland annat genom tydligare regler om vad som är särskilda skäl för undantag. Samtidigt är avsikten att öka det lokala och regionala inflytandet över strandskyddet, bland annat genom att främja utvecklingen av landsbygden. Detta innebär alltså inte på något vis någon hårdare exploatering av våra stränder.
 • Moderaterna samt Alliansen står bakom en fortsatt kärnkraftsanvändning i vår kolsnåla energimix.
 • En avveckling av kärnkraften skulle få stora konsekvenser för Sveriges produktion av el och vi skulle tvingas att importera smutsig el från bl.a kolkraft. 
 • Vi har en samlad energi- och klimatpolitik som står på tre ben, vattenkraft, kärnkraft och förnybart.
 • Alliansregeringen har sett till så att vi har 3 gånger mer vindkraft i Sverige samt 10 ggr mer de närmaste tio åren.
Därför tycker jag att SNF kan bättre.

1 kommentar:

Fia sa...

Hej anonym! Din kommentar publiceras inte. Du skrämmer mig med dina mörka PR-krafter däremot. Vet inte vem du jobbar för heller. Neo-vänster eller gammal klassisk vänster? Anywho, stå för dina kommentarer eller lägg ned. Skärpning!