tisdag 31 augusti 2010

You make me wanna be a better man

I förmiddags debatterade alla riksdagspartierna miljöfrågorna. Debatten leddes av Mikael Karlsson och Svante Axelsson som försökte vara objektiva. Svante klarade sig bättre.

Inte lika rörigt som senaste radiodebatten. Men heller ingen stinkpadda.

Debatten handlar om olika krav på styrmedel som SNF listat, skickat till alla partier och låtit oss ta ställning till. För att sen bedöma hur väl vi stämmer överens med deras önskelista för just styrmedel. Inte för miljöeffekt.

Det är inte enkelt att välja mellan alternativen "ja", "nej" eller "vet ej" när vi i flera fall tycker "möjligen" eller ser ett annat styrmedel som snabbare eller bättre ger effekt.

Ser att i någon fråga tycker vi lika men har tolkat frågan helt olika.Men jag är trött på att gnälla om enkäteländet med ledande frågor.

Det är en samlad Allians som de verkligen fick anstränga sig för att försöka hitta något som skiljer oss åt - Fp stack ut lite grann på ett ställe - men annars tror jag budskapet är tydligt. Vi gillar att samarbeta och det går bra. Eftersom vi är fyra partier som alla har idé- och politikutveckling gör vi varandra lite bättre

Du hittar hela debatten här.

Inga kommentarer: