måndag 23 augusti 2010

Jordbruk ett problem för Fria Tidningen

Stockholms Fria Tidningen har enkät om livsmedelsproduktion. I tidningen är frågan så här:
"Livsmedelsproduktionen i Sverige minskar och kravet på billig mat är stort. Samtidigt efterfrågas ekologisk och närproducerad mat. Vad vill ni göra för det svenska jordbruket?"

När jag fick den var frågan en annan: "Livsmedelsproduktionen i Sverige minskar och kravet på billig mat är stort. Samtidigt ställs krav på närproducerat och att man tar hänsyn till både miljö och djur. Hur vill ni lösa problemet?"

Jag svarade såhär, på den första frågan.
– Det är positivt att folk efterfrågar mer närproducerat och ekologiskt. Det kan produceras i Sverige eller andra länder. Politiken ansvarar för att regler, matsäkerhet och djurskydd finns och att upphandlingarna ställer krav. Dessutom förenklar vi för handel och ser gärna att svenska producenter exporterar mer.

Alla svaren hittar du här.

Det som också är spännande med det här svaret är att jag fick smsa in det från ett tåg med bromsbrist och inget internet. Men det gick ju bra ändå.

Inga kommentarer: