torsdag 26 augusti 2010

Dagens ord: jobbmanifesterar

Bästa bitarna ur jobbmanifestet är våra höga ambitioner i klimatarbetet, energiforskningen fortsätter, fortsatt satsning på hållbara städer, ännu en havsmiljömiljard vi ökar klimatinvesteringarna i andra länder, biståndets enprocentsmål gäller, miljöteknikplan, stärkt rättskedja - vi går hårt åt miljöbrotten, bättre utbildning, fortsatt satsning på matlandet Sverige, förbättringar i infrastrukturen, förstärkta innovationsinsatser och fortsatt lägre skatt på tjänster.

Och hur har vi råd då? Jo, arbetslinjen!

Du hittar hela jobbmanifester här.

Inga kommentarer: