onsdag 25 augusti 2010

Torsktorsk

Nu är svenska torskkvoten för i år nästan helt uppfiskad. Fiskeriverket har därför beslutat förbjuda svenskt fiske av torsk i Nordsjön från och med måndagen den 30 augusti 2010 och till årets slut.

De skriver att efter den 31 augusti 2010 är det också förbjudet att landa eller omlasta torsk som fångats i förbudsområdet under tillåten tid. Sådan torsk får inte heller försäljas i första led efter den 1 september.

Dessutom förbjuds alla redskap utom selektiva redskap som inte fångar torsk är därför endast tillåtna från och med den 30 augusti och till och med den 31 december 2010 i området.

Inga kommentarer: