torsdag 7 maj 2009

Effekt - inte fördomar

Ingen köper väl Expressen för ledarsidan - men vi i politiken läser den i alla fall ibland. Idag hakar en osignerad ledare på Naturskyddsföreningens DN-debatt igår och begår lustmord på moderat miljöpolitik utan att ha annat på fötterna än just hur EP-moderaterna har följt Naturskyddsföreningens röstlistor i 15 voteringar och en kommentar från den anonyma rapportförfattaren.

  • Vi har aldrig haft en svensk miljöpolitik som är så stark och så samordnad. Trots finanskris lägger vi mer pengar i budgeten än någonsin förr.
  • Sverige driver miljöfrågorna hårt i EU och är urstarka i Europasamarbetet. Till och med Wallström håller med om det.
  • Miljöfrågorna genomsyrar all politik. Titta bara på energipolitiken, transportpolitiken, jordbrukspolitiken och forskningspolitiken. Där sker massor - i Sverige och i EU - som har direkt effekt på vår miljö. Men det har inte SNF mätt.
Bäst i hela ledaren är hur Expressen skriver:
Om Moderaterna vill vara trovärdiga som ett modernt, miljömedvetet parti måste de sluta att nominera gammelmoderater och i stället skicka kandidater av Wijkmans kaliber till Bryssel.
Fast Anders Wijkman - rent tekniskt - är den äldsta gammelmoderaten i parlamentet. Och vi har en framröstad lista med både nya moderater och erfarna moderater.
Expressen har också ett annat förslag:
Eller också flyttar de sitt parti från den konservativa partigruppen i EU-parlamentet till den liberala.

Intressant synsätt på hur politiskt arbete går till. För mig är det enkelt att se hur moderater gör större nytta i att ratta den stora starka EPP-gruppen mot bättre beslut än att byta grupp till de liberala där både Fp och C finns med och påverkar. Pragmatiskt, jag vet. Men politik måste mätas på effekt - inte fördomar.

Inga kommentarer: