onsdag 25 mars 2009

Om mat hos Timbro


- Om ingen producerar finns det inget att äta. Det tänker vi inte på så ofta, säger jordbruksminister Eskil. Han talar om millenniemålen och fattigdomsbekämpning.
Agneta Dreber företräder livsmedelsföretagen. Hon anser att handeln har höga maginaler. Det finns en lösning för att öka produktionen. Bioteknik och genteknik.
- Demokrati i sig är en viktig del för att vi ska klara världssvälten, säger Agneta.
En nationalekonom, Helena, hann inte höra efternamnet, kommenterar också rapporten. Hon betonar äganderätten och att bekämpa korruption.
- EUs jordbrukspolitik är extremt kostsam.

- Höga priser är bra för den som kan förändra sig, det kan man inte i Afrika, säger rapportförfattaren Bengt Nilsson. Han undrar om klyftorna ökar mellan lantbrukare i olika delar av världen. Men det blir inget tydligt svar.

Inga kommentarer: