onsdag 11 mars 2009

Kina och energin

Kinas ambassadör Mr Chen Mingming berättar om Kinas energipolitik. Han berättar om de olika delarna, självförsörjning, energieffektivisering, utveckling av långsiktigt hållbar energi och energisäkerhet.

Kina prioriterar energibesparingar. Energimixen innehåller vattenkraft, kolkraft och kärnkraft bland annat.
- I det här fallet är vi lika Polen. Kol är viktigt.
Men nu stängs små dåliga kolkraftverk. 

- Våra mål är rätt lika EU-målen, säger ambassadören. 

Han avslutar med att förklara att det finns stor potential för samarbete mellan Sverige och Kina och berättar om de delegationer som varit på besök i Sverige och pratat om Symbio City och som sett Hammarby Sjöstad. 

Tomas Kåberger frågar om elmopederna. Vi såg rätt många såna, särskilt i Beijing. I Chongqing är det lite för bergigt.
- Den utvecklingen är helt marknadsdriven, förklarar Chen Mingming. Elmopederna finns inte med i regeringens planer. Bilar är viktigt för regeringen. 

Men människor köper elmoppar.

3 kommentarer:

Michael Karnerfors sa...

Kina bygger just nu ca 500 kolkraftverk, färdigställer 1-2 i veckan. Herr ambassadören säger det folk vill höra... men verkligheten är... tja... annolunda.

Fia sa...

Hej Michael! Ambassadören var väldigt tydlig på att kol är viktigt för Kina och att det används.

Michael Karnerfors sa...

Och kol är också en av de absolut största miljöbovarna vi har, ansvarigt för dödsfall som räknas i hundratusental... kanske miljoner, varje år.