fredag 13 mars 2009

Fulöl och finvin

Europagrupp om läkemedelsinformation och patientrörlighet i morse klockan 8.00. Sen EU-nämnd där vi avslutade med dragningar av fall i EG-domstolen som rör Sverige. Departementsrådet Anna Falk förklarar pedagogiskt och berättar om fallet som Sverige vann mot kommissionen.

Fallet handlar om skatt på öl och vin. Kommissionen tycker att Sverige gynnar ölet på bekostnad av vinet eftersom beskattningen såg olika ut. I domen från den åttonde april 2008 står bland annat att domstolen utgår från att vin och öl till viss grad fyller samma behov och att de därför kan bytas ut mot varandra.

Domstolen preciserar att konkurrensförhållandet mellan öl, som är en folklig dryck som konsumeras i vida kretsar, och vin, måste avgöras med utgångspunkt från de viner som är lättast att få tillgång till för den stora allmänheten. Det vill säga i regel de lättaste och billigaste vinerna.

Ett underbart juridiskt precist språk. Men det är skönt att veta att öl numera är officiellt folkligt eftersom vi diskuterade det igår på Resumébaren. (Inte heller jättefolkligt att hänga med marknadsmänniskor, jag vet. Men det var kul och oftast hänger jag med politiker nuförtiden.)

Hur som helst: Domstolen finner att det lätta och billiga vinet beskattas högre än starköl men att det inte påverkar marknaden och inte heller skyddar det svenska ölet, ens indirekt. Konsumenternas beteende påverkas alltså inte av skatteskillnaden.

Målnummer C-167/05 för den intresserade.

Inga kommentarer: